7 Cic. p. red. in sen. 15–18

15 ↷ Is nequaquam me quidemIs nequaquam me quidem Muell.: is me, quamquam me quidem (equidem P2BHb) non codd., edd. cognoram enim propter Pisonum adfinitatem quam longe hunc ab hoc genere cognatio materna Transalpini sanguinis abstulissetsed vos populumque Romanum non consilio neque eloquentia, quod in multis saepe accidit, sed rugis supercilioque decepit. 16LuciLuci PBG: L. Hεs Piso, tune ausus es isto oculo, non dicam isto animo, ista fronte, non vita non vita] non ista mente c , tanto supercilio, non enim possum dicere tantis rebusrebus ε, om. rell. (tantibus gestis P1: tantis gestis P corr., BHk all.) gestis, cum A. Gabinio consociare consilia pestis meae? Non te illius unguentorum odor, non vini anhelitus, non frons calamistri notata vestigiis in eam cogitationem adducebat, ut cum illius re similis fuisses, frontis tibi integimentointegum. ε ad occultanda tanta flagitia diutius uti non liceret? Cum hochoc tu ε coire ausus es ut consularem dignitatem, ut rei publicae statum, ut senatus auctoritatem, ut civis optime meriti fortunas provinciarum foedere addiceres? Te consule, tuis edictis et imperiis senatui populi Romani non est licitum non modo sententiis atque auctoritate sua, sed ne luctu quidem ac vestitu rei publicae subvenire? 17Capuaene te putabas, in qua urbe domicilium quondam superbiae fuit, consulem esse, sicut eras eo temporesicut eras eo tempore secl. Garat., Halm , an Romae, in qua civitate omnes ante vos consules senatui paruerunt? Tu es ausus in circo Flaminio productus cum tuo illo pari dicere te semperpare P semper om. Schol. misericordem fuisse? quo verbo senatum atque omnis bonos, tum cum a patria pestem depellerent depellerent] expellerent ed. R.: depulissem εe: depulissent t Lamb.: tum … depellerent om. rell., fort. recte. Nam habet Schol. Quo verbo ceteros demonstrabas crudeles fuisse, crudelis demonstrabas fuisse. Tu misericors me, adfinem tuum, quem comitiistuis post comitiis add. ε, ante com. G praerogativae primum custodem praefeceras, quem Kalendis Ianuariis tertio loco sententiam rogarasrogaras cε : rogabas P rell. , constrictum inimicis rei publicaerei pub. om. Schol. tradidisti; tu meum generum, propinquum tuum, tu adfinem tuam, filiam meam, superbissimis et crudelissimis verbis a genibus tuis reppulisti; idemque tu clementia ac misericordia singulari, cum ego una cum re publica non tribunicio sed consulari ictu concidissem, tanto scelere tantaque intemperantia fuisti ut ne unam quidem horam interesse paterere inter meam pestem et tuam praedam, saltem dum conticisceret illa lamentatio et gemitus urbis! 18Nondum palam factum erat occidisse rem publicam, cum tibi arbitria funeris solvebantur: uno eodemque tempore domus mea diripiebatur, ardebat, bona ad vicinum consulem de Palatio, de Tusculano ad item vicinum alterum consulem deferebantur cum, isdem operis suffragium ferentibus, eodem gladiatore latore, vacuo non modo a bonis sed etiam a liberis atque inani foro, ignaro populo Romano quid ageretur, senatu vero oppresso et adflicto, duobus impiis nefariisque consulibus aerarium provinciae legiones imperia donabantur.