54 Cic. Verr. 2, 5, 140–142

140 ↷ Num potes hoc negare, Verres, in foro Lilybaei maximo conventu C. Servilium, civem Romanum e conventu PanhormitanoPanormitano p: Panhormitanorum RS, veterem negotiatorem, ad tribunal ante pedes tuos ad terram virgis et verberibus abiectum? Aude hoc primum negare, si potes; nemo Lilybaei fuit quin viderit, nemo in Sicilia quin audiveritaudiverit Zielinski: audierit codd.. Plagis confectum dico a lictoribus tuis civem Romanum ante oculos tuos concidisse. 141At quam ob causam, di immortales! tametsi iniuriam facio communi causae et iuri civitatis; quasi enim ulla possitpossit ulla π: possit esse ulla δ esse causa cur hoc cuiquam civi Romano iure accidat, ita quaero quae in Servilio causa fuerit. Ignoscite in hoc uno, iudices; in ceteris enim non magnopere causas requiram. Locutus erat liberius de istius improbitate atque nequitia. Quod isti simul ac renuntiatum est, hominem iubet Lilybaeum vadimonium Venerio servo promittere. Promittit; Lilybaeum venitur. Cogere eum coepit, cum ageret nemonemo semel habent codd.: iteravit Naugerius: cum nemo postularet (del. ageret) Zielinski, nemo postularet, sponsionem millemille Mommsen: militum RS: HS duobus sponsionem facere pδ: sponsionem 11 milium nummum facere Zielinski nummum facere cum lictore suo,Ni furtis quaestum faceret.“ Recuperatores serecuperatores se Zumpt: recuperor esse RS: recuperatores (om. se) δ (ante vocab. reciperatores habet p sedego, i.e. se de cohorte, cum signis transp.) de cohorte sua dicebatdicit δ daturum. Servilius et recusare et deprecari ne iniquis iudicibus nullo adversario iudicium capitis in se constitueretur. 142Haec cum maxime loqueretur, sex lictores circumsistunt valentissimi et ad pulsandos verberandosque homines exercitatissimi, caedunt acerrime virgis; denique proximus lictor, de quo iam saepeiam saepe R: tam saepe SD: saepe iam p: saepe om. qr dixi, Sextius, converso baculobaculo RSD: bacillo pδ Nonius oculos misero tundere vehementissime coepit. Itaque ille, cum sanguis os oculosque complesset, concidit, cum illi nihilo minus iacenti latera tunderent, ut aliquando spondere se diceret. Sic ille adfectusadfectus (aff. p) Rp al.: affatus SD illimillim p: illum RSD: illinc s. illic al. tum pro mortuo sublatus perbrevi postea est mortuus. Iste autem homo Venerius, adfluens omni lepore ac venustate, de bonis illius in aede Veneris argenteum Cupidinem posuit. Sic etiam fortunis hominum abutebatur ad nocturna vota cupiditatum suarum.