42 Cic. Verr. 2, 5, 108–110

108 ↷ Veniunt Syracusas parentes propinquique miserorum adulescentium hoc repentino calamitatis suae commoti nuntiocommoti nuntio Vpδ (Zielinski, p. 198): nuntio commoti RSΨ; vinctos aspiciunt cateniscatenis aspiciunt Vk liberos suos, cum istius avaritiae poenam collo et cervicibus suis sustinerent; adsunt, defendunt, proclamant, fidem tuam, quae nusquam erat neque umquam fuerat, implorant. Pater aderat Dexo Tyndaritanus, homo nobilissimus, hospes tuus. Cuius tu domi fueras, quem hospitem appellaras, eumhospes tuus. Cuius … appellaras, eum Rau, Richter, Muell., Zielinski: hosp. tuuus, cuius … appellaras. Eum vulg. cum illa auctoritateeum quoniam R: eum qm SD (in mg. quem) auctoritate et aetate Lamb., Nohl: illa auct. hominem Kays.: illa aetate Eberh.: auctoritate secl. Madv. miseriamiseria VRS: ac miseria p, et mis. δ videres perditumpraeditum codd., non te eius lacrimae, non senectus, non hospiti ius atque nomen a scelereab scelere V aliquam ad partem humanitatis revocare potuit? 109Sed quid ego hospiti iura in hac immani belua commemoro? Qui Sthenium Thermitanum, hospitem suum, cuius domum per hospitium exhausit et exinanivit, absentem in reos rettulerit, causa indictaindicta causa V capite damnarit, ab eo nunc hospitiorum iura atque officia quaeramus? Cum homine enimenim seclusi (§§127, 143 infra): hominene Eberh., edd. recc. crudeli nobis res est an cum fera atque immani belua? Te patris lacrimaelacr. patris SΨ de innocentis fili periculo non movebant; cum patrem domi reliquisses, filium tecum haberes, te neque praesens filius de liberum caritate neque absens pater de indulgentia patria commonebat? 110Catenas habebat hospes tuus Aristeus, Dexonis filius. Quid ita?Prodiderat classem.“ Quod ob praemium?Deserueratdeseruerat exercitum pδ.“ Quid Cleomenes?Ignavus fuerat.“ At eum tu ob virtutem corona ante donaras.Dimiserat nautas.“ At ab omnibus tu mercedem missionis acceperasat ab π: ab RS: ut …. acciperes δ. Alter parens ex altera parte erat Herbitensis Eubulida, homo domi suae clarus et nobilis; qui quia Cleomenem in defendendo filio laeserat, nudus paene est destitutus. Quid erat autem quod quisquam diceret aut defenderet?Cleomenem nominare non licet.“ At causa cogit.Moriere, si appellaris“; numquam enim iste cuiquam est mediocriter minatus. At remiges non erant.Praetorem tu accusesse accuses RS: tu accusas pr? frange cervices.“ Si neque praetorem neque praetoris aemulum appellariappellare pδ licebit, cum in his duobus tota causa sit, quid futurum est?