25 Cic. Verr. 2, 5, 62–64

62Recita. Testimonia civitatum. Huncinerecita testimonia civitatum suppl. in lac. p2: recita testimonium (om. civit.) RS hominem, hancine impudentiam, iudices, hanc audaciamhancine aud. pδ! civitatibus pro numero militum pecuniarum summas discriberedescribere R2Sp, certum pretium, sescenos nummos, nautarum missionis constituere! quos qui dederat commeatumcum commeatum RS totius aestatis abstulerat, iste, quod eius nautae nomine pro stipendio frumentoque acceperat, lucrabatur. Ita quaestusitaque δ duplex unius missionis fiebat. Atque haec homo amentissimus in tanto praedonum impetu tantoque periculo provinciae sic palam faciebat ut et ipsi praedones scirent et tota provincia testis esset. 63Cum propter istius hanc avaritiam nomine classis esset in Sicilia, re quidem vera naves inanes, quae praedam praetori non quae praedonibus metum adferrent, tamen, cum P. Caesetius et P. Tadius decem navibusnavibus his pδ suis semiplenis navigarent, navem quandam piratarum praeda refertam non ceperunt, sed abduxeruntadduxerunt RS onere suo planeplane tardam Eberh. captam atque depressamdeprensam G. Ammon. Erat ea navis plena iuventutis formosissimae, plena argenti facti atque signati, multa cum stragula veste. Haec una navis a classe nostra non capta est, sed inventa ad Megaridem, qui locus est non longe a Syracusis. Quod ubi isti nuntiatum est, tametsi in acta cum mulierculis iacebat ebrius, erexit se tamen et statim quaestori legatoque suo custodes misit compluris, ut omnia sibi integra quam primum exhiberentur. 64Adpellitur navis Syracusas; exspectatur ab omnibus supplicium. Iste quasi praeda sibi advecta, non praedonibus captis, si qui senes acac RS: aut pkδ (§34 supra) deformes erant, eos in hostium numero ducit; qui aliquid formae aetatis artificique habebant, abducit omnis, non nullos scribis filio cohortique distribuit, symphoniacos homines sex cuidam amico suo Romam muneri misit. Nox illa tota in exinaniunda naveexinanienda navi pδ consumitur. Archipiratam ipsum videt nemo, de quo supplicium sumi oportuitde quo … oportuit del. Zielinski (p. 197). HodieHodieque pδ omnes sic habentsic habent persuasum pδquid eius sit vos coniectura adsequi debetisistum clam a piratis ob hunc archipiratam pecuniam accepisse.