87 Cic. Verr. 2, 3, 200–203

200 ↷ Sositheus est Entellinus, homo cum primiscum primis VcO: cum primis civitatis p rell. prudens et domi nobilis, cuius verba audietisaudietis cO: audistis p rell., qui adqui ad] atque O hoc iudicium legatus publice cum Artemone et Menisco, primariis viris, missus est. Is cum in senatu Entellino multa mecum de istius iniuriis ageret, hoc dixit: si hoc de cella atque hac aestimatione concederetur, velle Siculos senatui polliceri frumentum in cellam gratis, ne posthacposthac VO: post haec p rell. tantas pecunias magistratibus nostris decerneremus. 201Perspicere vos certo scio Siculis quanto opere hoc expediat non ad aequitatem condicionisad aequitatem conditionis cO: aequitate condicionis V: ad aequitatis conditionem p rell., sed ad minima malorum eligenda. Nam quiqui codd.: qui cum Muell.: qui si Kays. mille modium Verri suae partis in cellam gratis dedisset, duo milia nummum aut summum tria dedisset, idem nunc pro eodemeodem Vp rell.: eo cO (§216) numero frumenti HS VIII dare coactus est. Hoc arator adsequi per triennium certe fructu suo non potuit: vendiderit instrumentum necesse est. Quodsi hoc munus et hochoc (ante vectigal) VcO: om. p rell. vectigal aratio tolerare, hoc est Sicilia ferre ac pati potest, populo Romano ferat potius quam nostris magistratibusnostri magistratus cO. Magna est enimest enim V: enim O: est p rell. pecunia, magnum praeclarumque vectigal, si modo id salva provincia, si sine iniuria sociorum percipere possumuspossumus VO: possitis p rell.. Nihil detraho magistratibus; tantundem detur in cellam quantum semper datum est; quod praeterea Verres imperat, id, si facere non possunt, recusent; si possunt, populi Romani potius hoc sit vectigal quam praeda praetoris. 202Deinde cur in unoin uno p rell. (uno O): in isto V genere solo frumenti ista aestimatio constituaturconstituatur VO: constituitur p rell. (constituatur? Si est … ferenda, debet edd. praeter Muell.), si est aequa et ferenda? Debet populo Romano Sicilia decumas; det pro singulis modiis triticimodiis tritici cO: M. TRIT. V: trit mod. p rell. ternos denarios, sibi habeat frumentum. Data tibi est pecuniaest pecunia V: pec. est p rell. (om. O ex homoeoteleuto verba est pecunia … frumentum tibi), Verres, una qua frumentum tibi emeres in cellam, altera qua frumentum emeres a civitatibus quod Romam mitteres. Tibi datam pecuniam domi retines, et praeterea pecuniam permagnam tuo nomine aufers; fac idem in eo frumento quod ad populum Romanum pertinet; exige eadem aestimatione pecuniam a civitatibus, et refer quam accepisti: iamiam p ut cO: tum pler. refertius erit aerarium populi Romani quamrem quam cO umquam fuit. 203At enim istam rem in publico frumento Sicilia non ferretferet π, hanc rem in meo frumento tulit.“ Proinde quasi aut aequior sit ista aestimatio in tuo quam in populi Romani commodoin publico commodo O, aut ea res quam ego dico et ea quam tu fecisti inter se genere iniuriae, non magnitudine pecuniae differat. Verum istam ipsam cellam ferre nullo modo possunt: ut omnia remittantur, ut omnibus iniuriis et calamitatibus quas te praetore tulerunt in posterum liberentur, istam sese om. V cellam atque istam aestimationem negant ullo modo ferre posse.