85 Cic. Verr. 2, 3, 195–198

195 ↷Hoc vero quid est? quam habet rationem non quaero aequitatis, sed ipsius improbitatis atque impudentiae? Neque enim est fere quicquam quod homines palam facere audeant in magistratu quamvis improbeimprobe VO: improbi p rell., quin eius facti si non bonam, at aliquam rationem adferre soleant. 196Hoc quid est? Venit praetor; frumentum, inquit, me abs te emere oportet. Optime. Modium denariodenario modium O. Benigne ac liberaliter; nam ego ternisternis cO: tribus p rell. HS non possum vendere. Mihi frumentumfrumentum cO: frumento p rell. Nam Naugerius (i, §133; ii, §72): non p rell.: om. O non opus est, nummos volo. Nam sperabamsperabam cOq: speraveram p rell., inquit arator, me ad denarios perventurum; sed, si ita necesse est, quanti frumentum sit considera. Video esse binis HS. Quid ergo a me tibi nummorum dari potest, cum senatus tibi quaternos HS dederit? Quid poscitposcit O: possit p rell.? Attendite et, vos quaeso, simul, iudicesiudices simul O, aequitatem praetoris attendite. 197Quaternos HS, quos mihi senatus decrevit et ex aerario dedit, ego habebo et in cistam transferam de fisco. Quid postea? quid? ProQuid praeterea O1 singulis modiis, quos tibi impero, tu mihi octonos HS dato. Qua ratione? Quid quaeris rationem? non tantam rationem res habet quantam utilitatem atque praedam. Dic, dicdic dic cO: dic p rell., inquit ille, planius. Senatus te voluit mihi nummos, me tibi frumentum dare: tu eos nummos quos mihi senatus dare voluit ipse habebishabes O; a me, cui singulos denarios a te daridenarios a te dari πk: denarios dari rell. praeter O (dare denarios) oportuit, binos auferes et huic praedae ac direptioni cellae nomen imponesauferes … impones c: aufers … imponis rell. edd.? 198Haec deerat iniuria et haec calamitas aratoribus te praetore qua reliquis fortunis omnibus everterentur. Nam quid esse reliqui poterat ei qui per hanc iniuriam non modo fructum omnem amitteretamitteret O: amittere p rell., sed etiam omneomne p rell.: om. O instrumentum vendere cogeretur? Quonam se verteret? ex quo fructu nummos quos tibi daret inveniret? Decumarum nomine tantum erat ablatum quantum voluntas tulerat Aproni: pro alteris decumis emptoque frumento aut nihil datum aut tantumaut tantum datum om. π: datum om. O datum quantum reliqui scribae fecerantscribae fecerant cO: scriba fecerat p rell., aut ultro etiam, id quod didicistis, ablatum.