76 Cic. Verr. 2, 3, 175–178

175 ↷Quid est, Verres? ne illam quidem tibitibi quidem O defensionem reliquam fecisti, mancipes in istis rebus esse versatos, mancipes frumentum improbasse, mancipes pretio cum civitatibuscum civit. pretio O decidisse, et eosdem abs te illarum civitatum nomine pecunias abstulisse, deinde ipsos sibi frumentum coemisse, nihil haec ad tead te haec O pertinere? Mala mehercule ac misera defensio praetorem hoc dicere:Ego frumentum neque attigi neque aspexiaspexi Vp: inspexi cO, mancipibus potestatem probandi improbandique permisi; mancipes a civitatibus pecunias extorserunt, ego autem, quam pecuniam populis dare debui, mancipibus dedi!“ 176Mala est haec quidemsqq. ut ego et Muellerus VcO, nisi quod c habuisse dicitur confession. defensio, V confessione defensio., ut dixi, ac potiusPost ut dixi, inserit defensio p, in quo etiam est et iniquitatis et (§188 infra) perdita maximorum peccatorum, huius autem iniquitatis et inertiae confessio, non defensio criminis; sed tamen hac ipsa tibi, si uti cupias, non licet; vetat te Volcatius, tuae tuorumque deliciae, mentionem mancipis facere; Timarchides autem, columen familiae vestrae, premit fauces defensionis tuae, cui simul et Volcatio pecunia a civitatecivitatibus V (Zielinski, p. 196) numerata est; iam vero scriba tuus anulo aureo suo, quem ex his rebus invenit, ista te ratione uti non sinet. Quid igitur est reliquum nisi uti fateare te Romam frumentum emptum Siculorum pecunia misisse publicam pecuniampecuniam om. O domum tuam convertisse? O consuetudo peccandi, quantam habes iucunditatem improbis et audacibus, cum poena afuit et licentia consecuta est! 177Iste in hoc genere peculatus non nunc primum invenitur, sed nunc demum tenetursed … tenetur s.l. p2. Vidimus huic ab aerario pecuniam numerari quaestori ad sumptum exercitus consularis, vidimus paucis post mensibus et exercitum et consulem spoliatummensibus post paucis et cons. et exerc. spol. O; illa omnis pecunia latuit in illa caligine ac tenebris quae totam rem publicam tum occuparantoccuparant cO: -averant p rell.. Iterum gessit hereditariam quaesturam, cum aa cO: om. p rell. Dolabella magnam pecuniam avertit, sed eius rationem cum damnatione Dolabellae permiscuit. Commissa est pecunia tanta praetori; non reperietis hominem timide nec leviter haec improbissima lucra ligurrientem; devorare omnem pecuniam publicam non dubitavit. Ita serpit illud insitum inin om. O natura malum consuetudine peccandi libera, finem ut audaciaeaudaciae ut O statuere ipse non possit. 178Tenetur igitur aliquando, et in rebus cum maximis tum manifestis tenetur; atque in eam fraudem mihi videturvidetur mihi videtur O divinitus incidisse, non solum ut eas poenas quas proxime meruisset solveret, sed ut illa etiam scelera eius in Carbonem et in Dolabellam vindicarentur.