7 Cic. Verr. 2, 3, 16–18

16Qua in re primum illud reprehendo et accuso, cur in re tam veterevetere Opqk: veteri δ (Div. §5), tam usitata quicquam novi feceris. Ingenio aliquid adsecutus es? Tot homines sapientissimos et clarissimoset clarissimos cO: om. rell., qui illam provinciam ante te tenuerunt, prudentia consilioque vicisti? Est tuum, est ingeni diligentiaeque tuae: do hoc tibi et concedo. Scio te Romae, cum praetor esses, edicto tuo possessiones hereditatum a liberis ad alienos, a primis heredibus ad secundos, a legibus ad libidinem tuam transtulisse; scio te edicta superiorum omnium correxisse et possessiones hereditatum non secundum eos qui proferrent, sed secundum eos qui dicerent testamentum factum dedisse; easque res novas abs te prolatas et inventas magno tibi quaestui fuisse scio; eundemque te memini censorias quoque leges in sartis tectis exigendis tollere et commutare, ne is redimeret cuia res esset, ne pupillo tutores propinquique consulerent quo minus fortunis omnibus everteretur; exiguam diem praefinire operi qua ceteros ab negotio excluderes, ipse in tuo redemptore nullam certam diem observares. 17Quam ob rem novam legem te in decumis statuisse non miror, hominem in edictis praetoriispr. O ( = praetoris: i, §106: infra §§25, 66), in censoriis legibus tam prudentem, tam exercitatum,non, inquam, miror te aliquid excogitasse; sed quod tua sponte iniussu populi sine senatus auctoritate iura provinciae Siciliae mutaverismutaveris O: mutaris rell., id reprehendo, id accuso. 18L. Octavio et C. Cottae consulibus senatus permisit ut vini et olei decumas et frugum minutarum, quas anteante O1: ante te rell. (§43 infra) quaestores in Sicilia vendere consuessent, Romae venderent, legemque his rebus quam ipsis videretur dicerentdicerent cO1: edicerent p rell.. Cum locatio fieret, publicani postularunt quasdam res ut ad legem adderent neque tamen a ceteris censoriis legibus recederent. Contra dixit isis om. O qui casu tum Romae fuit, tuus hospes, Verres,hospes, inquam, et familiaris tuus,Sthenius hic Thermitanus. Consules causam cognoruntcognorunt O: cognoverunt rell.; cum viros primarios atque amplissimos civitatis multos in consilium advocassent, de consili sententia pronuntiarunt se lege Hieronica vendituros.