69 Cic. Verr. 2, 3, 161–163

161Quibus in rebus non solum filio, VerresVerres cO: om. p rell., verum etiamsed etiam O rei publicae fecisti iniuriam. Susceperas enim liberos non solum tibi sed etiam patriae, qui non modo tibi voluptati sed etiam qui aliquando usui rei publicae esse possentesse possent p rell.: possent esse O. Eos instituere atque erudire ad maiorum instituta, ad civitatisad civit. O: atque civit. p rell.: atque ad civ. coni. Lamb. disciplinam, non ad tua flagitia nequead tua flagitia neque cO al.: om. p et pler. ad tuas turpitudines debuisti: esset exex cO: om. p rell. atque p rell.: et O inerti atque improbo et impuro parente navusnavus p rell. et pudens et probus filius, haberet aliquid abs te res publicares publica abs te O muneris. Nunc pro te Verrem substituisti alterum civitati; nisi forte hoc deterioremdeteriorem Op rell.: deterior est dett., si fieri potest, quod tu eius modi evasisti non in hominis luxuriosi, sed tantum in furis acac p rell.: atque O divisoris disciplina educatus; 162quid isto fore festivius arbitramur, sisi O: qui p rell. est tuus natura filius, consuetudine discipulus, voluntate similis? Quem ego, iudices, quamvis bonum fortemque facile paterer evadere; non enim me inimicitiae commovent, si quae mihi cum isto futurae sunt. Nam si in omnibus rebus innocens fuero meique similis, quid mihi istius inimicitiae nocebunt? sin aliqua in re Verris similis fuero, non magis mihi deerit inimicus quam Verri defuit. Etenim, iudices, eius modi res publica debet esse, et erit veritate iudiciorum constituta, ut inimicus neque deesse nocentinocenti deesse qr possit neque obesse innocenti. Quapropter nulla res est quam ob rem ego istum nolim ex paternis probris ac vitiis emergere; id quod tametsi isti difficile est, tamen haud scio an fieri possit, praesertim si, sicutsi sicut Halm, edd.: si cui O: ut si πk: si ut, si uti rell. nunc fit, custodes amicorum eum sectabuntur, quoniam pater tam neglegens ac dissolutus est. 163Verum huc longius quam voluntas fuitfuit p rell.: om. O: tulit Muell. (i, §34) ab epistula Timarchidi digressa est oratio mea, qua recitata conclusurum me esse crimen decumanumdecumanum Lamb.: decumarum codd. dixeram; ex quo intellexistis innumerabilem frumenti numerum per triennium aversum abab Klotz: id O: a p rell. re publica esse ereptumqueereptumque cO: abreptumque p rell. aratoribus.