67 Cic. Verr. 2, 3, 155–157

155 ↷In cohorte carus habeberehabebere cO: habere p: haberis V. Quid est hocin cohorte“? quo pertinet? Apronium doces? quid? in vestram cohortem te monitore an sua sponte pervenerat? Quod cuiquequod cuique (quidquid v) opus est vo: quodcumque opus sit p rell. opus est, oppone. Qua impudentia putatis eum in dominatione fuisse qui in fuga tam improbus sit? Ait omnia pecunia effici posse: dare, profundere oportere, si velis vincere. Non hoc mihi tam molestum est Apronio suadere Timarchidem, quam quod hoc idem patrono suo praecipit. Te postulante omnes vincere solent. 156Verre quidem praetore, non Sacerdote, non Peducaeo, non hoc ipso Metello. Xcis metellum sapientem esse. Hoc vero ferri iam non potest, inrideri viri optimi, L. Metelli, ingenium et contemniet contemni Vp rell.: om. O ac despici a fugitivo Timarchide. Si volteium habebis, omnia ludibundus conficiesconficies VcO: perficies p rell.. Hic vehementer errat Timarchides, qui aut Volteium pecunia corrumpicorrumpi pecunia O putet posse, aut Metellum unius arbitratu gerere praeturam, sed errat coniectura domesticaconiectura domestica Vp rell.: dom. coni. O (prob. Ziel. p. 196) et per se O: et om. rell.. Quia multos et per se et per alios multa ludibundosludibundos O: lubidinosa V: ludibundus libinose p: ludibundos libidinose rell. apud Verrem effecisse viditvidet O, ad omnis eosdem patere aditus arbitratur. Facilius vos efficiebatis ludibundi quae volebatis a Verre, quod multa eius ludorum genera noratis. Inculcatum est metello et volteio te aratores evertisse. Quis istuc Apronio attribuebat, cum aratorem aliquem everterat, aut Timarchidi, cum ob iudicandum aut decernendum aut imperandum aliquid aut remittendum pecuniam acceperat, aut Sextio lictorilictori Vp rell.: om. O (v, §118), cum aliquem innocentem securi percusserat? Nemo; omnes eiei p rell.: enim ei V (cf. primum plurimum V §155 infra) tumtum V: tunc p Videtur O habere Nemo ei omnes tum attribuebant quem nunc condemnari volunt. 157Obtuderunt eiuseius om. v auris te socium praetoris fuisse. VidesneVides V hoc quam clarum sit et fuerit, cum etiam Timarchides hoc metuat? concedesneconcedisne O non hoc crimen nos in tehoc crimen in te nos non V confingere, sed iam pridem ad crimen aliquam defensionem libertum quaerere? Libertus et accensus tuus, et tibi ac liberis tuis omnibus in rebus coniunctus ac proximus, ad Apronium scribit vulgo esse ab omnibus ita demonstratum Metello, tibi Apronium in decumis sociumsotium in decumis O fuisse. Fac sciat improbitatem aratorum; ipsi sudabunt, si di volunt. QuodFac sciat … volent p2 in lac.volunt (dolunt V) Vcp: volent Op2 istuc, per deos immortalis, aut qua de causa excitatum esse dicamus in aratores tam infestum odium atque tantum? Quantamquantam Vp pler.: tantam O: quam tantam al. iniuriam fecerunt Verri aratores ut eos etiam libertus et accensus eius tam irato animo acac VcO: aut p rell. litteris insequatur?