5 Cic. Verr. 2, 3, 10–12

10Verum haec et dicenturet dicentur HcO: dicentur p rell. alio loco et dicta sunt: nunc proficiscemur ad reliqua, si pauca ante fuerimuserimus δ a vobis, iudices, deprecati. Superiore omni oratione perattentos vestros animos habuimus: id fuit nobis gratum admodum. Sed multo erit gratius si reliqua voletis attendere, propterea quod in his omnibus quae antea dicta sunt erat quaedam ex ipsaex ipsa O: ex iis, ex his p rell. varietate ac novitatenobilitate cO rerum et criminum delectatio, nunc tractare causam instituimus frumentariam, quae magnitudine iniuriae et reet re cO: fere pO2: et re fere vulg. criminibus ceteris antecelletantecellet O: -it p rell., iucunditatis in agendo et varietatis minus habebit. Vestra autem auctoritate et prudentia dignissimum est, iudices, in audiendi diligentiain audiendi diligentia cO1: in audiendo diligentiam O2 rell. non minus religioni tribuere quam voluptativoluntati O1. 11In hac causa frumentaria cognoscenda haec vobis proponite, iudices, vos de rebus fortunisque Siculorum omniumomnium om. O, de civium Romanorum qui arant in Sicilia bonis, de vectigalibus a maioribus traditis, de vita victuquevictu vitaque O (Am. J. Ph. xxviii, p. 141) populi Romani cognituros: quae si magna atque adeo maxima vobis videbunturvidebuntur O1: videntur p rell., quam varie et quam copiose dicantur exspectare nolite. Neminem vestrum praeterit, iudices, omnem utilitatem opportunitatemque provinciae Siciliae, quae ad commoda populi Romani adiuncta sit, consistere in re frumentaria maxime; namnam cO: in rell. ceteris rebus adiuvamur ex illa provincia, hac vero alimur ac sustinemur. 12Ea causahaec causa π (ac sustinemur haec causa tri. p2 s.l., om. k) tripertita, iudices, erit in accusatione; primum enimenim om. O de decumano, deinde de empto dicemus frumento, postremo de aestimato.