32 Cic. Verr. 2, 3, 75–76

75Etenim deinceps videamus Herbitensis civitas honesta et antea copiosa quem ad modum spoliata ab isto ac vexata sit. At quorum hominum! summorum aratorum, remotissimorum a foro, iudiciis, controversiis, quibus parcere et consulere, homo impurissime, etet om. V quod genus hominum studiosissime conservare debuisti. Primo anno venierunt eius agri decumae tritici modiummodium Zumpt, edd.: ċNċ O: me. (medimnum) V: medimna rell. istius item V p rell.: item istius cO XVIII. Atidius, istius item minister in decumis, cum emisset et praefecti nomine cum venisset Herbitam cum Veneriis, locusque ei publice quo deverteretur datus esset, coguntur Herbitenses ei lucri darelucri dare ei O tritici modiummodium edd.: M V: mZZZ c: nZZZ O: modios p rell. XXXVIIIDCCCxxxviiiċdċccc O: xxxvii mi. p vulg., cum decumae venissent tritici modium XVIII. Atque hoc tantum lucri coguntur dare publice tum cum iamcum iam cOp: cum V privatimprivati cO aratores ex agris spoliati atque exagitati decumanorum iniuriis profugissent. 76Anno secundo cum emisset Apronius decumas tritici modium XXVDCCCxxvċdċccc O: xxvċ miliaċ dcccZZZ p: xxv mil. q et ipse Herbitam cum illa suailla sua VcO: illa p rell. praedonum copia manuque venisset, populus publice coactus est ei conferre lucri tritici modium XXI et accessionis HS ∞ ∞. De accessione dubito an Apronio ipsi data sit merces operae atque impudentiae: de tritici quidem numero tanto quis potest dubitare quin ad istum praedonem frumentarium sicut Agyrinense frumentum pervenerit?