11 Cic. Verr. 2, 3, 27–28

27Cum omnibus in aliis vectigalibus, Asiae Macedoniae Hispaniae Galliae Africae Sardiniae, ipsius Italiae quae vectigalia suntcum in his, inquam, rebus omnibusomnibus om. V publicanusaut O1 Mueller petitor ac pignerator, non ereptor neque possessor soleat esse, tu de optimo, de iustissimo, de honestissimo genere hominum, hoc est de aratoribus, ea iura constituebas quae omnibus aliis essent contraria? Utrum est aequius, decumanum petere an aratorem repetere? iudicium integra re an perdita fieri? eum qui manu quaesierit, an eum qui digito sit licitussit licitus Vq (prob. Ziel. l.c.): licitus sit rell. possidere? Quid? qui singulis iugis arant, qui ab opere ipsi non recedunt,quo in numero magnus ante te praetorem numerus acac VO: om. p rell. magna multitudo Siculorum fuit,quid facient cum dederint Apronio quod poposcerit? relinquent arationes, relinquent Larem familiarem suum? venient Syracusas, ut te praetore videlicet aequo iure Apronium, delicias ac vitam tuam, iudicio recuperatorio persequantur? 28Verum esto: reperietur aliquialiqui VO: aliquis p rell. fortis et experiens arator, qui, cum tantum dederit decumano quantum ille deberi dixerit, iudicio repetat et poenam octupli persequatur: exspecto vim edicti, severitatem praetoris: faveo aratori, cupio octupli damnari Apronium. Quid tandem postulat arator? nihil nisi ex edicto iudicium in octuplum. Quid Apronius? non recusat. Quid praetor? iubet recuperatores reicere.Decurias scribamusexscribamus cO.“ Quas decurias?de cohorte mea reicies“, inquit.Quid? ista cohorscohors ista V quorum hominum est?“ Volusi haruspicis et Corneli medici et horum canum quos tribunal meum vides lambere; nam de conventu nullum umquam iudicem nec recuperatorem dedit; iniquos decumanis aiebat omnis esseaiebat omnis esse V: esse aiebat omnes esse O: esse aiebat omnes ck (non p): omnes dicebat esse π qui ullam agri glebam possiderent. Veniendum erat ad eos contra Apronium qui nondumnondum VO: nondum etiam p rell. Aproniani convivi crapulam exhalassent.