7 Cic. Verr. 2, 2, 18–21

18 ↷Atque ut intellegatis eum Romae quaesisse nonnon solum Asc. Cf. §83 infra; Stangl, Pseudoasconiana, p. 183 modo genera furandi, sed etiam nomina certissimanomina certissima CO1: nomina, certissimum rell., accipite argumentum quo facilius de singulari eius impudentia existimare possitis. 19Quo die Siciliam attigitvideteattigit CO1: tetigit p rell. satisne paratus ex illo omine urbano ad everrendamevertendam pδ provinciam venerit,statim Messana litteras Halaesam mittit (quas ego istum in Italia conscripsisseconscripsisse CO: scripsisse p, Asc. arbitror; nam simul atque e navi egressus est deditdedit CO: dedit operam ut πb, et ita falsa cum interpunctione edd.), Halaesinus ad se Dio continuo veniret; se de hereditate velle cognoscere quae eius filio a propinquo homine, Apollodoro LaphironeLafyrone p: Lafirone qr, al.: L. A. ualerone C (L. Aualerone C2), venisset. 20Ea erat, iudices, pergrandis pecunia. Hic est Dio, iudices, nunc beneficio Q. Metelli civis Romanus factus; de quo multis viris primariis testibus multorumque tabulis vobis priore actione satis factum est, HS deciensH.S.D C: HS decies O1: undecies p rell. numeratanumerata C (i, §100: ii. §§50, 142): numeratum p Asc.: -tam O1 esse ut eam causam, in qua ne tenuissima quidem dubitatio possetpossit CO1 esse, isto cognoscente obtineret; praeterea greges nobilissimarum equarumnobilissimarum equarum C b (iii, §28): -orum equorum O1 edd. abactos, argenti vestisque stragulae domi quod fuerit esse direptumdereptum C p al.; ita HS deciensdeciens C: undecies p rell. Q. Dionem, quod hereditas ei venissetvenisset CO1: obvenisset rell., nullam aliam ob causam perdidisse. 21Quid? haec hereditas quo praetore Dionis filio venerat? Eodem quo Anniae, P. Anni senatoris filiaeanniae p. anni senatoris filiae C: in rell. varie est turbatum, eodem quo M. Liguri senatori, C. Sacerdote praetorepraetore CO: om. πk. Quid? tumQuid tum C: Quid rell.; cf. Sest. §47. Habent lacunam ex homoeoteleuto Ob nemo molestus Dioni fuerat? Non plus quam Liguri Sacerdote praetore. Quid? tum ad Verrem quis detulit? Nemo; nisi forte existimatis ei quadruplatores ad fretum praesto fuisse.