64 Cic. Verr. 2, 2, 155–156

155 ↷Hic tibi etiam multo magis quam paulo ante in aratoribus videndum et considerandum est quid velisvelis VO1: vis p rell.. Magna res est utrum tibi Siculos publice privatimque amicos an inimicos existimari velis. Si inimicos, quid te futurum est? quo confugies? ubi nitere? Modo aratorum, honestissimorum hominum ac locupletissimorum ethom. ac locupl. et om. p al. Siculorum et civium Romanorum, maximum numerum abs te abalienasti: nunc de Siculis civitatibus quid ages? Dices tibi Siculos esse amicos? qui poteris? qui, quod nullo in homine antea fecerantfecerant VO: fecerunt p vulg., ut in eum publice testimonium dicerent,cum praesertim ex ea provincia condemnati sint complures qui ibi praetores fueruntfuerint O, duo soli absoluti,hi nunc veniunt cum litteris, veniunt cum mandatis, veniunt cum testimoniis publicis; qui, si te publice laudarentlaudarent publice V, tamen id more potius suo quam merito tuo facere viderentur, hiii V (ut l. 19): et O (§86 supra) cum de tuis factisfactis s.l. p2 publice conqueruntur, nonne hoc indicant, tantas esse iniurias ut multo maluerint de suo more decedere quam de tuis moribus non dicere? 156Confitendum igitur estigitur est Vp: est igitur Ob al. necessario tibi O tibi necessario Siculos inimicos esse, qui quidem etet om. VO in te gravissima postulata consulibus ediderintediderint cO: ediderunt Vp al., et me ut hanc causam salutisque suae defensionem susciperem obsecrarintobsecrarint cO et V ut videtur: obsecrarunt p rell.; qui cum a praetore prohiberentur, a quattuor quaestoribus impedirentur, omnium minas atque omnia pericula prae salute sua levia duxerintduxerint ck: duxerunt Vp rell.; qui priore actione ita testimonia graviter vehementerque dixerintdixerint ck: dixerunt Vp rell. ut Artemonem Centuripinum legatum et publice testem Q. HortensiusQ. om. V accusatorem, non testem esse diceret. Etenim ille cum propter virtutem et fidem cum Androne, homine honestissimo et certissimo, tum etiam propter eloquentiam legatus a suis civibus electus est, ut posset multas istius et varias iniurias quam apertissime vobis planissimeque explicare.