6 Cic. Verr. 2, 2, 15–18

15 ↷ At enim istum Siculi solisoli Siculi bδ persequuntur: cives Romani qui negotiantur in Sicilianegotiantur in Sicilia CO: in Sic. neg. p rell., corr. O1 defendunt, diligunt, salvum esse cupiunt. Primum, si itain ista O1 esset, tamen vos in hac quaestione de pecuniis repetundis, quae sociorum causa constituta est lege iudicioque sociali, sociorum querimonias audire oporteret. 16Sed intellegere potuistis priore actione civis Romanos honestissimos ex Sicilia plurimis maximisqueplurimis maximisque scripsi C secutus, in quo est plurimos (suprascr. i) maximisq.: plurimos maximis rell. (ii, §§2, 102, 142) de rebus, et quas ipsi accepissent iniurias et quas scirent esse aliisesse aliis CO: aliis esse rell. factas, pro testimonio dicere. Ego hoc quod intellego, iudices, sic confirmo. Videor mihi gratum fecisse Siculis quod eorum iniurias meo labore, inimicitiisinimicitias bδ, periculo simsim C rell. praeter O1b (sum) persecutus: non minus hoc gratum me nostris civibus intellego fecisse, qui hoc existimant, iuris libertatis rerum fortunarumque suarum salutem in istius damnatione consistere. 17Quapropter de istius praetura Siciliensi non recuso quin ita me audiatis ut, si cuiquamsi cui b hominum om. CO1 generi hominum sive Siculorum sive nostrorum civium, si cuiquamsive cuiquam codd. ordini sive aratorum sive pecuariorumsive pecuariorum om. CO sive mercatorum probatus sit, si non horum omnium communis hostis praedoque fuerit, si cuiquam denique in re umquam ullain re umquam ulla CO: ulla in re umquam rell., corr. O1 temperarittemperavit codd., ut vos quoque eiei om. bδ temperetis. Qui simul atque ei sorte provincia Sicilia obvenit, statim Romae, ab urbeRomae ab urbe CO, Harl. 5428 (A. D. 1469): Romae et ab urbe p rell.: Romae et ad urbem Asc., Arus. Mess. antequam proficisceretur, quaerere ipse secum et agitarecogitare bδ cum suis coepit quibusnam rebus in ea provincia maximam uno anno pecuniam facere posset. Nolebat in agendo discere,tametsi nonnon om. πb provinciae rudis erat et tiro: sed Siciliaesed (si O) Sicilie CO: sed in Siciliam p rell.: ego seclusi, Gulielmium et Madvigium secutus (Cl. Rev. xviii, p. 24) paratusparatus erat CO ad praedam meditatusque venire cupiebat. 18O praeclare coniectum aa Cπ: ab b: om. kO2 vulgo in illam provinciam omen communis famae atque sermonis, cum ex nomine istius quid isteiste om. bδ in provincia facturus esset perridiculeperridicule CO1k Prisc.: perridiculi p rell. homines augurabantur! Etenim quis dubitare posset, cum istius in quaestura fugam et furtum recognosceret, cum in legatione oppidorum fanorumque spoliationes cogitaret, cum videret in foro latrocinia praeturae, qualis iste in quarto actu improbitatis futurus esset?