5 Cic. Verr. 2, 2, 13–15

13Quae cum omnia facta sintsint CO: sunt pbk, tamen unam solam scitote esse civitatem Mamertinam quae publice legatos, qui istum laudarent, miserit. Eius autem legationis principem, civitatis nobilissimum civemcivem CO1: om. rell. (cf. v, §47), C. Heium, iuratum dicere audistis isti navem onerariam maximam Messanae esse publice coactis operis aedificatam; idemque Mamertinorum legatus, istius laudator, non solum istum bona sua, verum etiam sacra deosque penatis a maioribus traditos ex aedibus suis eripuisse dixit. Praeclara laudatio, cum duabus in rebus legatorum una opera consumitur, in laudando atque repetendorepetendo COb: in repet. pk! Atque ea ipsa civitas qua ratione istiilli bδ amica sit, dicetur certo loco; reperietis enim, quae causae benivolentiae Mamertinis erga istum sintMam. erga istum sint CO1: sint Mam. erga istum p rell., eas ipsas causas satissatis COb: om. πk iustas esse damnationis. Alia civitas nulla, iudices, publico consilio laudat. 14Vis illa summi imperi tantum potuit apud perpaucos homines, non civitates, ut aut levissimi quidam ex miserrimis desertissimisque oppidis invenirentur qui iniussu populi ac senatus proficiscerentur, aut iihii C qui contra istum legati decreti erantlegatos decreverant bδ, etet om. CO mandataque CO p rell.: ac mandata falso ‚N‘ testimonium publicum mandataque acceperant, vi ac metu retinerentur. Quod ego inQuod ego id in C paucis tamen usu venisse non moleste tulituli CO: fero p rell., quo reliquae tot et tantae et tam graves civitates, tota denique Sicilia plus auctoritatis apud vos haberet, cum videretisvideretis C, et pler.: videritis O1 Par. 7786 nulla vi retineri, nullo periculo prohiberi potuissepotuisse Cp rell.: posse bδ: in O utrumque coniungitur quo minus experirentur ecquid apud vos querimoniae valerent antiquissimorum fidelissimorumque sociorum. 15Nam quod fortasse nonnon om. C nemo vestrum audierit, istum a Syracusanis publice laudari, id tametsi priore actione ex Heraclii Syracusani testimonio cuius modi esset cognovistis, tamen vobis alio loco ut se tota res habeat, quod ad eam civitatem attineatattineat CO: attinet rell., demonstrabitur. Intellegetis enim nullis hominibus quemquam tanto odio quanto istum Syracusanis et esseet esse CO: esse πbk et fuisse.