42 Cic. Verr. 2, 2, 102–105

102Hic videte in quot se laqueosse laqueos VO: laq. se p rell. induerit, quorum ex nullo se, iudices, umquamse, iudices, umquam scripsi: se videri (s.l. umquam p2) p, et ita qk al. (Act. Pr. §38) expedietexpediret p al.. Primum ipse in Sicilia saepe etet (ante palam) Vp: om. O palam de loco superiore dixerat et in sermone multis demonstrarat licere nomen recipere absentis; se exemploexemplo multorum V fecisse quodquod VO: id quod p (id fecisse quod q) fecisset. Haec eum dictitasse priore actione et Sex. Pompeius Chlorus dixit, de cuius virtute antea commemoravi, et Cn. Pompeius Theodorus, homo et Cn. Pompei, clarissimi viri, iudicio plurimis maximisque in rebus probatissimus et omnium existimatione ornatissimusornatissimus VO: om. pb al., et Posides Macro Soluntinus, homo summa nobilitate existimatione virtute ornatissimus, et hac actione quam voletis multi dicent, et qui ex isto ipsoipso om. V audierunt viri primarii nostri ordinis, et alii qui interfuerunt cum absentis nomen reciperetur. Deinde Romae, cum haec acta rescum haec ac … (sic desinens) V: cum res esset acta pb vulg.: cum acta res (om. esset) O esset in senatu, omnes istius amici, in his etiam pater eius hoc defendebat, licere fieri; saepe esse factum; isteiste cO1: istum p rell. quod fecisset aliorum exemplo institutoque fecisse. 103Dicit praeterea testimonium tota Sicilia, quae in communibus postulatis civitatum omnium consulibus edidit, rogare atque orare patres conscriptos ut statuerent ne absentium nomina reciperentur. Qua de re Cn. Lentulum, patronum Siciliae, clarissimum adulescentem, dicere audistis, Siculos, cum se causam quae sibi in senatu pro his agenda esset docerent, de Stheni calamitate questos esse, propterque hanc iniuriam quae Sthenio facta esset eos statuisse ut hoc quod dico postularetur. 104Quae cum ita essent, tantane amentia praeditus atque audacia fuisti ut in re tam clara, tam testata, tam abs te ipso pervulgata tabulas publicas corrumpere auderes? At quem ad modum corrupisti? nonne ita ut omnibus nobis tacentibus ipsae tuae tetuae te O: te om. pqb: te tuae vulg. (post condemnare ed. Rom.) tabulae condemnare possent? Cedocedo cO: om. rell., quaeso, codicem, circumfer, ostende. Videtisne totum hochoc totum O nomen, coram ubi facit delatum, esse in litura? Quid fuit istic antea scriptum? quod mendum ista litura correxit? Quid a nobis, iudices, exspectatis argumenta huius criminis? Nihil dicimus; tabulae sunt in medio, quae se corruptas atque interlitas esse clamant. 105Ex istisistis p codd. praeter O (his) etiam tu rebus effugere te posse confidis, cum te nos non opinione dubia, sed tuis vestigiis persequamur, quae tu in tabulis publicis expressa ac recentia reliquisti? Is mihi etiam Sthenium litteras publicas corrupisse causa incognita iudicavit, qui defendere non poteritpoterit Pluyg. edd.: potuit cO: potuerit b rell. (§180 infra) se non inin Lamb.: ex codd. (om. cO) ipsius Stheni nomine litteras publicas corrupisse?