17 Cic. Verr. 2, 2, 41–43

41 ↷ Heraclius interea, cum omnis insidias fortunis suis a praetore fieri videret, capit consilium de amicorum et propinquorum sententia non adesse ad iudicium; itaque illa nocte Syracusisilla nocte Syr. Opq: Syr. illa nocte b al. (prob. Zielinski, p. 193) profugit. Iste postridiepostridie O1: postero die p rell. mane, cum multo maturius quam umquam antea surrexisset, iudices citari iubet. Ubi comperit Heraclium non adesse, cogere incipit eos ut absentem Heraclium condemnent. Illi eum commonefaciunt ut, si sibisibi cO: ei p rell. videaturvideretur (om. utatur) … ne cogat cO (negogat p), utatur instituto suo nec cogat ante horam decimam de absente secundum praesentem iudicare: impetrant. 42Interea sane perturbatus et ipse et eius amici et consiliarii moleste ferre coeperunt Heraclium profugisse; putabant absentis damnationem, praesertim tantae pecuniae, multo invidiosiorem fore quam si praesens damnatus esset. Eo accedebataccedere V quod iudices eex V lege Rupilia dati non erant; multo etiam rem turpiorem forefore cO: om. rell. et iniquiorem visum iri intellegebant. Itaque hoc dum corrigere vultuolt V, apertior eius cupiditas improbitasque facta est. Nam illis quinque iudicibus uti se negat; iubet, id quod initio lege Rupilia fieri oportuerat, citari Heraclium et eos qui dicam scripserant; aitait VcOk: aitque pq se iudices ex legeċcċ ex lege cO: lege V (§39, supra) velle sortiri. Quod ab eo pridie, cum multis lacrimis cum oraretcum oraret V rell. (cf. ii, §57: iii, §67): oraret (om. cum) cO1 atque obsecraretatque obsecraret om. cO1, Heraclius impetrare non potuerat, id ei postridiepostridie VcO: postero die p rell. venit in mentem, ex legeex lege VO: e lege rell. Rupilia sortiri dicas oportere. Educit ex urna tristris om. V; hishis Ob: iis edd. ut absentem Heraclium condemnent imperat; itaque condemnant. 43Quae, malum, ista fuit amentia! Ecquando te rationem factorum tuorum redditurum putasti? ecquando his de rebus talis viros audituros existimasti? Petatur hereditas eaea om. O1, quae nulla debetur, in praedam praetoris? interponatur nomen civitatis? imponatur honestae civitati turpissima persona calumniae? neque hoc solum, sed ita res agaturagatur cOb: agitur rell. ut ne simulatio quidem aequitatis ulla adhibeatur? Nam, per deos immortalis, quid interest utrum praetor imperet vique cogat aliquem de suis bonis omnibus decedere, an huiusce modi iudicium det, quo iudicio indicta causa fortunis omnibus everti necesse sitest O: everti sit necesse coni. Zielinski (p. 193)?