12 Cic. Verr. 2, 2, 30–32

30 ↷Dubium nemini est quin omnes omnium pecuniae positae sint in eorum potestate qui iudicia dant, et eorum qui iudicant, quin nemo vestrum possit aedis suas, nemo fundum, nemo bona patria obtinere, si, cum haec a quopiam vestrum petita sint, praetor improbus, cui nemo intercedereintercedere cOp Asc.: interdicere rell. possit, det quem velit iudicem, iudex nequam et levis quod praetor iusserit iudicet. 31Si vero illud quoque acceditaccedit c (accidit? i, §§4, 39): accidet πbO2: accedet k, ut praetor in ea verbain ea verba praetor vulg. L. O1 Asc.: om. rell. iudicium det ut vel L. Octavius Balbus iudex, homo et iuris et offici peritissimus, non possit aliter iudicare,si iudicium sit eius modieius modi Ob: eiusdem modi codd. pler. L. Octavius iudex esto. Si paret fundum capenatem, quo de agitur, ex iure Quiritium P. Servili esse, neque is fundus Q. Catulo restituetur, non necesse erit L. Octavio iudici cogere P. Servilium Q. Catulo fundum restituere, aut condemnare eum quem non oporteat? Eius modi totum ius praetorium, omnisante omnis habent codd. iterum eiusdem modi (eiusmodi b): om. O: secl. Muell., ego delevi res iudiciaria fuit in Sicilia per triennium Verre praetore. Decreta eius modiEius modi decreta O, si non accipit quod te debere dicis, accuses; si petitpetit manutius: patitur codd, ducas: C. Fuficium duci iussit petitorem, L. Suettium, L. RaciliumAcilium, Accilium cO1. Iudicia eius modieius modi O: huius modi p rell.: qui cives Romani erant iudicabantiudicabant addidi (Cl. Rev. xviii, p. 24) si Siculi essent, cum Siculos eorumcum Siculos eorum Lamb., Donatum secutus ad Ter. Phorm. ii, 1, 36: cum Siculorum coni. Steph.: cum Siculi eorum ‚N‘: tum (tamen b) si eorum p rell. Asc. legibus daridare O1π oporteret, qui Siculi, si cives Romani essent. 32Verum ut totum genus amplectaminicomplectamini Asc. iudiciorum, prius iura Siculorum, deinde istius instituta cognoscite.