10 Cic. Verr. 2, 2, 26–28

26At enim ad Verrem pecunia ista non pervenit. Quae ista defensio estista defensio est COpbk: est ista def. ed. Rom.? utrum adseveratur in hoc an temptatur? mihi enim res nova estres nova est COpb: nova res est vulg.. Verres calumniatoremcalumniatorem CO: -es codd. pler., Asc. adponebat, Verres adesse iubebat, Verres cognoscebat, Verres iudicabat; pecuniae maximae dabantur; qui dabant causas obtinebantcausas obtinebant πb al. (Zielinski, p. 193): obtin. causas CO1, prob. Luterbacher. Tu mihi ita defendas,Non est ista Verri numerata pecunia?“ Adiuvo te; mei quoque testes idem dicunt; Volcatio dicunt sese dedisse. Quae vis erat inin COp: om. rell. Volcatio tanta ut HS CCCC miliaHS cccc milia om. CO1 duobus hominibusduobus hom. C2bk: duob. nominibus C1O1pq (a duobus al.; i, §86) auferret? Ecquis Volcatio, si sua sponte venisset, unam libellam dedisset? Veniat nunc, experiatur: tecto recipiet nemo. At ego amplius dico: HS quadringentiens cepisse te arguo contra leges; nego tibi ipsi ullum nummum esse numeratum; sed cum ob tua decreta, ob edictaob edicta CO1: om. πbd, ob imperia, ob iudicia pecuniae dabantur, non erat quaerendum cuius manu numerarentur, sed cuius iniuria cogerentur. 27Comites illi tui delecti manus erant tuae; praefecti, scribae, accensi, mediciaccensi medici CO1: med. acc. p rell., haruspices, praecones manus erant tuae; ut quisquequo quisque πk te maxime cognatione adfinitate necessitudine aliqua attingebat, ita maxime manus tua putabatur; cohors tota illatota illa CO1: tota tua illa π: tua tota illa Par. 7786: tota illa tua bδ, quae plus mali Siciliae deditSiciliae dedit C codd.: dedit Sic. vulg. quam si centum cohortes fugitivorum fuissent, tua manus sine controversia fuit. Quicquid ab horum quopiam captum est, id non modo tibi datum, sed tua manu numeratumnumeratum sit CO1 (om. iudicari) iudicari necesse est. Nam si hanc defensionem probabitis,Non accepitaccepit C: accipit πbk ipse“, licet omnia de pecuniis repetundis iudicia tollatis. Nemo umquam reus tam nocensreus tamVerba tam convictus in marg. O videntur inrepsisse ex simili loco, i, §10 nocens Cp al.: v. Anecd. p. xxvii-xxviii. adducetur qui ista defensione non possit uti; etenim cum Verres utatur, quis erit umquam posthac reus tam perditus qui non ad Q. Muci innocentiam referatur, si cum isto conferatur? Neque nunc tam isti mihiisti mihi C: mihi isti p rell. Verrem defendere videntur quam in Verre defensionis temptare rationem. 28Qua de re, iudices, magnoperemagnopere Cp (i, §27): magno opere edd.; cf. §173 vobis providendum est: pertinet hoc ad summam rem publicamrem p. COp: rei p. rell. et ad existimationem ordinis nostrinostri CO1: om. p rell. salutemque sociorum. Si enim innocentes existimari volumus, non solum nosnos abstinentes codd. praeter CO1, sed etiam nostros comitesnostros comites Cpb al.: com. nostr. O1 praestare debemus.