58 Cic. Verr. 2, 1, 151–153

151Hic etiam priore actione Q. Hortensius pupillum Iunium praetextatum venissepraetext. ven. V (ut videtur): ven. praet. pr rell. in vestrum conspectum et stetisse cumstetisse cum V: stet esse cum p (ut Par. Lall.): tet esse cum p2: ter esse cum qr: testes secum bδ patruo testimonium dicente questus est, et me populariter agere atque invidiam commovere, quod puerum producerem, clamitavit. Quid erat, Hortensi, tandem in illo puero populare, quid invidiosum? Gracchi, credo, aut Saturnini aut alicuius hominis eius modieius modi p rell.: huius modi V (i, §17; iv, §6) produxeram filium, ut nomine ipso et memoria patris animos imperitae multitudinis commoveremcommoverem Vπ: concitarem bδ. P. IuniIuni V: Iunii p erat, hominis de plebe Romana, filius, quem pater moriens cum tutoribus et propinquis, tum legibus tum aequitati magistratuum, tum iudiciis vestris commendatumcommendatum fuisse V putavit. 152Hic istius scelerato nefarioque latrocinio bonis patriis fortunisque omnibus spoliatus venit in iudicium, si nihil aliud, saltem ut eumeum om. pq1 cuius opera ipse multos annos essetesset V: est pr in sordibus paulo tamen obsoletius vestitum videret. Itaque tibi, Hortensi, non illius aetas, sed causa, non vestitus, sed fortuna popularis videbatur, neque te tam commovebatte tamen monebat V quod ille cum toga praetexta, quam quod sine bulla venerat. Vestitus enim neminem commovebatcommovet V is quem illi mos et ius ingenuitatis dabat; quod ornamentum pueritiae pater dederat, indicium atque insigne fortunae, hoc ab isto praedone ereptum esse graviter tumtum Vπ: om. bδ et acerbe homines ferebant. 153Neque erant illaeillae V: eae p: hae bδ lacrimae populares magis quam nostrae, quam tuae, Q. Hortensi, quam horum qui sententiam laturi sunt, ideo quod communis est causa, commune periculum; communi praesidio talis improbitas tamquam aliquod incendium restinguendumrestinguendum sit V: -enda est prb rell. est. Habemus enim liberos parvos; incertum est quam longa cuiusque nostrumcuiusque nostrum Vpq: nostrum cuiusque bδ vita futura sit; consulere vivi ac prospicereproficere rb debemus ut illorum solitudo et pueritia quam firmissimo praesidio munita sit. Quis est enimest enim pbδ: enim est qr qui tueri possit liberum nostrorum pueritiam contra improbitatem magistratuum? Mater, credo. Scilicet magno praesidio fuit Anniae pupillae mater, femina primaria: minus illa deos hominesque implorante iste infanti pupillae fortunas patrias ademit. Tutoresne defendentdefendent p (ut coni. Madv.): defenderent rell.? Perfacile vero apud istius modi praetorem, a quo M. Marcelli tutoris in causa pupilli Iuni et oratio et voluntas et auctoritas repudiata est!