55 Cic. Verr. 2, 1, 143–145

143Operae pretium est legem ipsamipsam legem bδ cognoscere; dicetis eundem conscripsisse qui illud edictum de hereditate. Recita.R (= Recita) V: om. p rell. (i, §106) Lex operilex operi v: ex opere pr rell. faciundo. Quae pupilli Iuni – . Dic, dic, quaeso, clarius. C. Verres praetor urbanusurbanus v: urb. pr: urbis bδ (i, §127; §iii, 123) addidit. Corriguntur leges censoriae! Quid enim? videoQuid enī uedeo (corr. uideo) in multis p rell. (i, §157): Quid eni multis V: quid est in multis Halm, May: Quod esse video in multis … vult Muell. in multis veteribus legibus, Cn. Domitius L. Meteleus censores addiderunt, L. Cassius Cn. Servilius censores addideruntCn. Met. L. Cass. Cn. Serv. censores addid. mediis omissis p: vult aliquid eius modi C. Verres. Dic: quid addidit? RecitaR (= Recita) V: om. p rell. ut supra. Qui de L. Marcio M. Perpernaperpenna pqb censoribus – – socium ne admittitoadmitto p neve partem dato neve redimito. Quid ita? ne vitiosum opus fieret? At erat probatio tua. Ne parum locuples esset? At erat et esset amplius, si velles, populopupillo V cautum praedibus et praediis. 144Hic te si res ipsa, si indignitas iniuriae tuae non commovebat, si pupilli calamitas, si propinquorum lacrimae, sisi (ante propinq.) et in sqq. V: om. p rell. D. Bruti, cuius praedia suberantsuberant Vqr Asc.: subierant p, periculum, si M. Marcelli tutoris auctoritas apud te ponderis nihil habebat, ne illud quidem animadvertebas, eius modi fore hoc peccatum tuum quod tutu om. pq1 neque negare posses,in tabulas enim legemlegem om. bδ rettulisti,nequeneque cum V: nec cum prb cum defensione aliqua confiteri? Addicitur opusopus V: id opus p rell. cum totores H. S. lxxx milibus id opus p rell., edd. (contra V) HS DLX milibus, cum tutores HS CCIↃↃ CCIↃↃ CCIↃↃ CCIↃↃ id opus ad illius iniquissimi hominisiniq. hominis V: hom. iniq. p rell. arbitrium se effecturos esse clamarent. 145Etenim quid erat operis? Id quod vos vidistis; omnes illae columnae, quas dealbatas videtis, machina adposita nulla impensa deiectae eisdemqueeisdemque p: eisdem (ut vid.) V (i, §126) lapidibus repositae sunt. Hoc tu HS DLX milibus locavisti. Atque in illis columnis dico esse quae a tuo redemptore commotae non sint; dico esse ex qua tantum tectorium vetus deiectumdeiectum pq Prisc. (in V littera tertia incerta est): delectum b, deletum δ sit et novum inductum. Quodsi tanta pecunia columnas dealbari putassem, certe numquam aedilitatem petivissempetivissem Vpr: petissem q Prisc. May.