43 Cic. Verr. 2, 1, 110–112

110AcAc VSDp: At Z al. si hoc iuris, non unius hominis causa edixisses, cautius composuisses. Scribis, quiqui v (i, §106): si quis sdp al. heredem fecit fecerit. Quid, si plus legarit quam ad heredem heredesve perveniat? quod per legem Voconiam ei qui census non sit licet; cur hoc, cum in eodem genere sit, non caves? Quia non generisgeneris SDΨp: iuris V (cf. iii, §58), sed hominis causam verbis amplecterisamplecteris V (?) b edd.: complect. SDp rell., ut facile appareat te pretio, non iureiure V: om. rell. esse commotum. Atque hoc si in posterum edixissesdixisset V etsi suppl. Iord., etsi minus esset nefarium, tamen esset improbum; sed tumtum VSDp: cum LKZ et in mg. D: tamen Muell., prob. May vituperari posset, in discrimenin discrimen V: in dubium SDp rell. venire non posset; nemo enim committeret. Nunc est eius modi edictum ut quivis intellegat non populo esse scriptum, sed P. Anni secundis heredibus. 111Itaque cum abs teabs te edd. (aps te V): a te SDp rell. caput illudcaput id V (v, §105) tam multis verbis mercennarioque prooemio esset ornatum, ecquis inventus estinventus est V: est inventus SDp rell. postea praetor qui idem illud ediceret? Non modo nemo edixit, sed ne metuit quidem quisquam ne quis ediceret. Nam post te praetorem multi in isdem causis fueruntmulti in isdem causam sis (causis?) fuerunt V (v, §§53, 111): multi testamenta eodem modo fecerunt SDp rell.; Cl. Rev. xvii. 202; in hisin is p nuper Annaea de multorum propinquorum sententia, pecuniosa mulier, quod censa non erat, testamento fecit heredem filiam. Iam hocItaque hoc b magnum iudicium hominum de istius singulariDesinit in verbis istius singu- S plena pagina, quem sequuntur DG2LKs et al.: istius Z improbitate, quod C. VerresC. π Prisc.: om. Vbδ (Div. §22) sua sponte instituisset, id neminem metuisse ne quis reperiretur qui istius institutumistius institutum secl. Ernesti sequi vellet; solus enim tu inventus es cui satis nonsatis non V: non satis πb fuerit corrigere testamenta vivorum, nisi etiam rescinderes mortuorum. 112Tu ipse ex Siciliensi edicto hoc sustulisti; voluisti, ex improviso si quae res nata essetnata esset V al.: natac essent πb, ex urbano edicto decernere. Quam postea tu tibitu tibi V, ut videtur, al.: tibi tu πb defensionem relinquebas, in ea maxime offendisti, cum tuam auctoritatem tute ipse edicto provinciali repudiabas.