39 Cic. Verr. 2, 1, 98–102

98 ↷ Audistis quaestoriam rationem, tribus versiculis relatam; legationis, non nisi condemnato et eiecto eo qui posset reprehendere; nunc denique praeturae, quamquam SDZp: om. G2LK ex senatus consulto statim referre debuit, usque ad hoc tempus non rettulit. 99Quaestorem sequaestorem se SDp: quaestores sese ex Asc. (quaestor esse se) edd. in senatu exspectare dixit, proinde quasideinde quasi SDp al. non, ut quaestoret quaestor codd. sine praetore possitposset δ rationem referre,ut tu, Hortensi, ut omneseodem modo sine quaestore praetor. Dixit idem Dolabellam impetrasse. Omen magis patribus conscriptis quam causa placuit: probaverunt. Verum quaestores quoque iam pridem venerunt: cur non rettulisti? Illarum rationum ex ea faece legationis quaestoriaeque tuae procurationis illa sunt nomina, quae Dolabellae necessario sunt aestimata. Ex litibus aestimatis Dolabellae pr. et pro pr.: 100Quod minus Dolabella Verri acceptum rettulit quam Verres illi expensum tulerit, HS quingenta triginta quinque milia, et quod plus fecit Dolabella Verrem accepisse quam iste in suis tabulis habuit, HS ducenta triginta duo milia, et quod plus frumenti fecit accepisse istum, HS deciens et octingenta miliaocting. duo milia G2LK, quod tu homo castissimuscallidissimus G1 aliud in tabulis habebas. Hinc illaealiis coni. Wyttenb. extraordinariae pecuniae, quas nullo duce tamen aliqua ex particula investigamus, redundarunt, hinc ratio cum Q. et Cn. Postumis Curtiisratio ċQċ Qċ postumus curtus SDp al. multis nominibus, quorum in tabulis iste habet nullum; hinc HS quater deciens P. Tadio numeratumnumerata codd.: corr. Gronov. (ii, §§20, 50) Athenis testibus planum faciam; hinc empta apertissime praetura, nisi forte id etiam dubium est, quo modo iste praetor factus sit. 101Homo scilicet aut industria aut opera probata aut frugalitatis existimatione praeclara aut denique, id quod levissimum est, adsiduitate, qui ante quaesturam cum meretricibus lenonibusque vixisset, quaesturam ita gessisset quem ad modum cognovistis, Romae post quaesturam illam nefariam vix triduum constitisset, absens non in oblivione iacuisset sed in adsidua commemoratione omnibus omnium flagitiorum fuisset, is repente, ut Romam venit, gratiis praetor factus est. Alia porro pecunia ne accusaretur data. Cui sit data, nihilnil Asc. ad me, nihil ad rem pertinere arbitror: datam quidem esse tum inter omnis recenti negotio facile constabat. 102Homo stultissime et amentissime, tabulas cumcum (ante confic.) om. SD conficeres et cum extraordinariae pecuniae crimen subterfugere velles, satis te elapsurum omni suspicione arbitrabarearbitrare pG1 si, quibus pecuniam credebas, iishis SDp al. expensum non ferres, neque in tuas tabulas ullum nomennomen ullum qr nominis SD referres, cum tot tibi nominibus acceptum Curtii referrent? Quid proderat tibi te expensum illis non tulisse? an tuis solissolius? Muell. tabulis te causam dicturum existimasti?