38 Cic. Verr. 2, 1, 95–98

95Pro quaestore vero quo modo iste commune MilyadumMyliadum SD vexaritvexarit b: vexarit Spq: vexarit D, quo modo Lyciam, Pamphyliam, Pisidiam Phrygiamque totam frumento imperando, aestimando, hac sua, quam tum primum excogitavit, Siciliensi aestimatione adflixerit, non est necesse demonstrare verbis: hoc scitote, his nominibusquae res perper ipsum L hunc gestae sunthis nom…. sunt secl. Bake, Kays., Muell. cum iste civitatibus frumentum, coria, cilicia, saccos imperaret, neque ea sumeret proque iis rebus pecuniam exigerethisiis] his SDp nominibus solis Cn. Dolabellae HS ad triciens litem esse aestimatam. Quae omnia, etiamsi voluntate Dolabellae fiebant, per istum tamen omnia gerebantur. 96Consistam in uno nomine; multa enim sunt ex eodem genere. Recita. De litibus aestimatis Cn. Dolabellae pr. pecuniae redactaep. r. pecuniam redactaezzz p (redacta e sdg2: redacta est d2g1z). Quod a communi milyadum – . Te haec coegisse, te aestimasse, tibi pecuniam numeratam esse dico, eademque vi et iniuria, cum pecunias maximas cogeres, per omnis partis provinciae te tamquam aliquam calamitosamaliquam calam. SD al. p: cal. aliq. G2 tempestatempestem s. l. p2: pestem tempestatemque qr pestemque pervasisse demonstro. 97Itaque M. Scaurus, qui Cn. Dolabellam accusavit, istum in sua potestate ac dicione tenuit. Homo adulescens cum istius in inquirendo multa furta ac flagitia cognossetcognosset SDp rell. praeter G1b (cognosceret) et K (cognoscet): i, §18, fecit perite et callide; volumen eius rerum gestarum maximum isti ostendit; ab homine quae voluit in Dolabellam abstulit; istum testem produxitproduxit D: protulit produxit SG12 (sed in S linea ducta sub protulit); dixit iste quae velle accusatorem putavit. Quo ex genere mihi testium qui cum isto furati sunt, si uti voluissem, magna copia fuisset; qui ut se periculo litium, coniunctione criminum liberarent, quo ego vellem descensurosdescensuros pbr: discessuros SDΨ pollicebantur. 98Eorum ego voluntatem omnium repudiavi; non modo proditori, sed ne perfugae quidem locus in meis castris cuiquam fuit. Forsitan meliores illi accusatores habendi sint, qui haec omnia fecerunt. Ita estIta est codd. (ista est G2): om. b: secl. Muell.; sed ego defensorem in mea persona, non accusatorem maxime laudari volo. Rationes ad aerarium, antequam Dolabella condemnatus est, non audet referre; impetrat a senatu ut dies sibi prorogareturprorogarentur codd., quod tabulas suas ab accusatoribus Dolabellae obsignatas diceret, proindeproinde codd. praeter Lg. 48 et δ (perinde) quasi exscribendi potestatem non haberet. Solus est hic qui numquam rationes ad aerariumad aerar. rationes G1 referat.