36 Cic. Verr. 2, 1, 90–93

90 ↷C. Malleolo, quaestore Cn. Dolabellae, occisodolobellae occiso: in his verbis incipit codex S, mutilus duas sibi hereditates venisse arbitratus est, unam quaestoriae procurationis, nam a Dolabella statim pro quaestore iussus est esse; alteram tutelae, nam cum pupilli Malleoli tutor esset, in bona eius impetum fecit. 91Nam Malleolus in provinciam sic copiose-copiose p, secl. Ern. Kays.; cf. Act. Pr. §33 profectus erat ut domi prorsus nihilnil Zielinski, p. 178 relinqueret; praeterea pecunias occuparat apud populos et syngraphas fecerat, argenti optimi caelati grande pondus secum tulerat, nam ille quoque sodalis istiussodalis istius prb: sodalicius SDΨ (sodalius G1) erat in hoc morbo et cupiditate; grande pondus argenti, familiam magnam, multos artifices, multos formosos homines reliquit. Iste quod argenti placuit invasit; quae mancipia voluit abduxit; vina ceteraque quae in Asia facillimefacillime SD al. p: facile qr (Serv. ad Verg. Ecl. v. 36) comparantur, quae ille reliquerat, asportavit; reliqua vendidit, pecuniamet pec. G1 exegit. 92Cum ad HSHS xx d quinquies p (xxċ d SD: xxċdċ G2KZr) viciens quinquiens redegisse constaret, ut Romam rediit, nullam litteram pupillo, nullam matri eius, nullam tutoribus reddidit; servos artifices pupilli cum haberet domi, circum pedes autem homines formososhomines formosos DZpb: form. hom. G2K et (cum signis transp.) S (i, §105) et litteratos, suos esse dicebat, se emisse. Cum saepius mater et avia pueri postularent uti, si non redderet pecuniampec. non redd. G1 nec rationem daret, diceret saltem quantum pecuniae Malleoli deportasset, a multis efflagitatus aliquando dixit HS deciens; deinde in codicis extrema cera nomen infimum inin (post infimum) om. G12K flagitiosa litura fecit; expensa Chrysogono servo HS sescenta milia, accepta pupillo Malleolo rettulit. Quo modo ex deciens HS sescenta sint factasint facta SDp: facta sint G3, quo modo DC eodemde eodem SD: in eodem p modo quadrarint ut illa de Cn. Carbonis pecunia reliqua HS sescenta facta sintfacta sint SDp: facta sunt b: ‚al. fort. recte‘ Muell., quo modo Chrysogono expensa lata sint, cur id nomen infimum in lituraque sit, vos existimabitis. 93Tamen HS sescenta milia cum accepta rettulisset, HS quinquaginta milia soluta non sunt; homines, posteaquam reus factus est, redditi alii alii etiamredditi alii alii etiam scripsi: redditi alii etiam SDp rell. praeter r. aliis (= alii sunt?) redditi alii etiam.Vulg. alii redditi alii etiam nunc retinentur; peculia omniumomnium SDZ: omnia π vicariiquevicariique] habet in mg. p (m. pr.) ‚servi in loco manumissorum suppositi‘ retinentur.