5 Cic. Vatin. 11–13

11Atque illud tenebricosissimum tempus ineuntis aetatis tuaetuae om. P1 patiar latere. Licet impune per me parietes in adulescentiain adul. secl. Bake perfoderis, vicinos compilaris, matrem verberaris: habeat hoc praemi tua indignitas, utut om. Schol. adulescentiae turpitudo obscuritate et sordibus tuistuis om. Schol. Madv.: suis Bake obtegatur.

Quaesturam petisti cum P. Sestio, cum hic nihil loqueretur nisi quod agebat, tu de altero consulatu gerendo te diceres cogitare. Quaero abs te teneasne memoria, cum P. Sestius quaestor sit cunctis suffragiis factus, tunc te vix, invitis omnibus, non populi beneficio sed consulis, extremum adhaesisse? 12in eo magistratu cum tibi magno clamoremagno clamore om. Schol. aquaria provincia sorte obtigisset, missusne sis a me consule Puteolos, ut inde aurum exportari argentumque prohiberes? in eo negotio cum te non custodem ad continendas, sed portitorem ad partiendas mercis missum putares, cumque omnium domos, apothecas, navis furacissime scrutarere, hominesque negoti gerentis iudiciis iniquissimis inretires, mercatores e navi egredientis terreres, conscendentisterreres conscend. suppl. in mg. P2 morarere, teneasne memoria tibi in conventu Puteolis manus esse adlatas, ad me consulem querelas Puteolanorum esse delatas? post quaesturam exierisne legatus in ulteriorem Hispaniam C. Cosconioprocos. PBΣ. pro consuleNum proconsuli? cf. Verr. ii. 1, § 34; Cael. § 73; Phil. ii, § 97; Cl. Qu. iv. 175; sed v. Thesaurus iv. 567, 29 sqq.? cum illud iter Hispaniense pedibus fere confici soleat, aut, si quisi qui suppl. s. l. P2: si quis s, Burn. 157 navigare velit, certa sit ratio navigandi, venerisne in Sardiniam atque inde in Africam? fuerisne, quod sine senatus consulto tibi facere non licuit, in regno Hiempsalis, fuerisne in regno Mastanesosi, venerisne ad fretum per Mauretaniammauretiniam P: mauritaniam BΣ all.? quem scias umquam legatum Hispaniensem istis itineribus in illam provinciam pervenisse?

13Factus es tribunus plebisquid enim te de Hispaniensibus flagitiis tuis sordidissimisque furtis interrogem? Quaero abs te primum universe quod genus improbitatis et sceleris in eo magistratu praetermiseris? Ac tibi iamiam ante Koch inde praescribo ne tuas sordis cum clarissimorum virorum splendore permisceas. Ego te quaecumque rogabo de te ipso rogabo, neque te ex amplissimi viri dignitate, sed ex tuis tenebris extraham; omniaque mea tela sic in te conicientur ut nemo per tuum latus, quod soles dicere, saucietur; in tuis pulmonibus ac visceribus haerebunt.