15 Cic. Sull. 42–44

42 ↷ Quid deinde? quid feci? Cum scirem ita esseesse Te: om. cett. indicium relatumrelatum Teaπ : om. cett. in tabulas publicas ut illae tabulae privata tamen custodia more maiorum continerentur, non occultavi, non continui domi, sed statimstatim hoc loco hab. Te, post describi πς, post omnibus cett. describi ab omnibus librariis, dividi passim et pervolgari atque edi populo Romano imperavi. Divisi totatoti (-ae e) Italiae codd.: corr. Madvig Italia, emisiemisi E: dimisi Tπ : divisi cett. in omnis provincias; eius indici exex (et e) Te: e cett. quo oblata salusobl. salus Te: salus obl. cett. esset omnibus expertem esse neminem volui. 43Itaque dico locum in orbe terrarum esse nullum, quo in loco populi Romani nomen sit, quin eodem perscriptum hoc indicium pervenerit. In quo ego tamtam gς : tum cett. subito et exiguo et turbido tempore multa divinitus, ita ut dixi, non mea sponte providi, primum ne quisqui Reid posset tantum aut de rei publicae aut de alicuius periculo meminisse meminisse] hic desinit e quantum vellet; deinde ne cui liceret umquam reprehendere illud indicium aut temere creditum criminari; postremo ne quid iam a me, ne quid ex meis commentariis quaereretur, ne aut oblivio mea aut memoria nimia videreturnimia vid. T: vid. nimia cett. , ne denique aut neglegentia turpis aut diligentia crudelis putaretur. 44Sed tamen abs te, Torquate, quaero: cum indicatus tuus esset inimicusesset inim. T: inim. esset cett. et esset eius rei frequens senatus et recens memoria testis, et tibiet tibi Halm: tibi codd.: tibique Meerdervoort , meo familiari et contubernali, prius etiam edituri indicium fuerint scribae mei, si voluisses, quam in codicem rettulissent, cur cumcur cum Nohl: cum codd. videres aliter fieriferri T: referri Orelli , tacuisticur tacisti ς mg., πb1c2k, ed. V , passus es, non mecum aut utut supplevi cum familiarissimofamiliarissimo scripsi: familiari meo codd.: familiari tuo Richter questus es aut, quoniam tam facile inveheris in amicos, iracundius etet π: aut cett. vehementius expostulasti? Tu, cum tua vox numquam sit audita, cum indicio lecto, descripto, divolgato quieveris, tacueris, repente tantam rem ementiareementiare T: enuntiare (audeas add. ς mg., bc2k) cett. et in eum locum te deducas ut, ante quam me commutati indici coargueris, te summae neglegentiae tuo iudicioindicio ς convictum esse fateare?