4 Cic. Planc. 9–11

9Tu continentiam, tu industriam, tu animum in rem publicamin re p. TE, tu virtutem, tu innocentiam, tu fidem, tu labores tuos, quod aedilis non sis factus, fractos esse et abiectos et repudiatos putas? Vide tandem, Laterensis, quantum egoego TEa: om. cett. a te dissentiam. Si me dius fidius decem soli essent in civitate viri boni, sapientes, iusti, graves, qui te indignum aedilitate iudicavissent, gravius de te iudicatum putarem quam est hoc quod tu metuis ne a populo iudicatum esse videatur. Non enim comitiis iudicat semper populus, sed movetur plerumque gratia, cedit precibus, facit eos a quibus est maxime ambitus, denique, etiametiam TEa: om. cett. si iudicat, non dilectu aliquo aut sapientia ducitur ad iudicandum, sed impetu non numquam et quadam etiametiam om. T temeritate. Non est enim consilium in volgo, non ratio, non discrimen, non diligentia, semperque sapientes ea quae populus fecisset ferenda, non semper laudanda dixeruntduxerunt χ1k, Lag. 9, Angelius (cf. Deiot. 37). Qua re, cum te aedilem fieri oportuisse dicisdicit TE, populi culpam, non competitoris accusas. 10Utut TE: at cett. fueris dignior quam Planciusde quo ipsoipso (-se T) TE: om. cett. tecum itatecum ita TE: ita tecum cett. contendam paulo post ut conservem dignitatem tuamsed ut fueris dignior, non competitor a quo es victus, sed populus a quo es praeteritus, in culpa est. In quo illud primumillud primum T: primum illud cett. debes putare, comitiis, praesertim aediliciis, studium esse populi, non iudicium; eblandita illa, non enucleataenudata T esse suffragia; eos qui suffragium ferant, quid cuiquecuique TE: denique cett. ipsi debeant considerareconsiderare] deliberare Σg saepius quam quid cuique a re publica debeaturdebeatur TE: videatur deberi cett.. Sin autem mavismavis illud E esseesse TEbk: est cett. iudicium, non tibi id rescindendum est sed ferendum. 11Male iudicavit populus.“ At iudicavit.Non debuit.“ At potuit.Non fero.“ At multi clarissimi et sapientissimi cives tulerunt. Est enim haechaec TE: om. cett. condicio liberorum populorum praecipueque huius principis populi et omnium gentium domini atque victoris, posse suffragiis vel dare vel detrahere quod velit cuique; nostrum est autem, nostrum quinostrum qui TE: qui cett in hac tempestate populi iactemuriactamur b1χ1 etet TEa: ac cett. fluctibus ferre modice populi voluntates, adlicere alienas, retinere partas, placare turbatas; honores si magni non putemus, non servire populo; sin eos expetamusexpetamus bk: expectamus cett., non defetigaridefet. T: defat. cett. supplicando.