31 Cic. Planc. 75–77

75Atque etiam clamitas, Laterensis:quo usque ista dicis? nihil in CispioCispio TE: sciprio cett. (ubique) profecisti; obsoletaeobsoletae T, Manutius: absolutae cett. sunt iam E iam sunt preces tuae.“ De Cispio mihituae de Cispio. Mihi TE igiturigitur TE: videtur cett. obicies, quem ego de me bene meritum, quia te teste cognoramcognoram T: cognoveram cett., te eodem auctore defendi? et ei dicesquo usque?“ quem negas, quod pro Cispio contenderim, impetrare potuisse? Nam istius verbiquo usquehaec poteratpoterat haec Schol. esse invidia:datus est tibi ille, condonatus estest T: om. cett. ille; non facis finem; ferre non possumus.“ Ei quidem qui proqui quod pro Müller uno laborarit et id ipsumet id ipsum Lag. 9: id ipsum TE: ipsum id Σagp: et ipsum id cett. non obtinuerit diciquo usque?“ inridentis magis est quam reprehendentisrespondentis T; nisi forte ego unus ita me gessi in iudiciis, ita et cum his et inter hos vixi, is invixi in his TEa causis patronus, is in re publica civis et sum et semper fui, solus ut a te constituar qui nihil a iudicibus debeam umquam impetrare. 76Et mihi lacrimulam Cispiani iudici obiectas. Sic enim dixisti:vidi ego tuam lacrimulamlacrim. tuam E.“ Vide quam meme om. TE verbi tuitui verbi Tc paeniteat. Non modo lacrimulam sed multas lacrimas et fletum cum singultu videre potuisti. An ego, qui meorum lacrimis me absente commotus simultates, quas mecum habebat, deposuisset meaeque salutis non modo non oppugnator, ut inimici mei putarant, sed etiam defensor fuisset, huius in periculopericulo] vv. gratum criminaris ... gratus videri (§ 78) suo loco omissa hic hab. E nonoppugnator ... non om. T significarem dolorem meumsignif. dol. meum TE: dol. meum signif. cett.? 77Tu autem, Laterensis, qui tum lacrimas meas gratas esse dicebas, nunc easdem vis invidiosas videri.