32 Cic. Mil. 86–88

86 ↷Nec vero non eadem ira deorum hanc eius satellitibus iniecit amentiam ut sine imaginibus, sine cantu atque ludis, sine exsequiis, sine lamentis, sinesine lamentis om. BH laudationibus, sine funere, oblitus cruore et luto, spoliatus illius supremi diei celebritate cui cedere inimici etiam solent amburereturambureretur PHδ: imbueretur ET abiectusetiam abiectus Tδ. Non fuisse credo fas clarissimorum virorum formas illi taeterrimo parricidae aliquid decoris adferre, neque ullo in loco potius mortem eius lacerari quam in quo esset vitavita esset ab1 damnata. 87Dura, me dius fidius, mihimihi ante me hab. Tδ iam fortuna populi Romani et crudelis videbatur, quae tot annos illum in hanc rem publicamin hac re p. PΣ insultare pateretur. Polluerat stupro sanctissimas religiones, senatus gravissima decreta perfregerat, pecunia se aa PΣHb2: om. ETab1 iudicibus palampalam ante se hab. ΣH redemerat, vexaratvexarat (-erat H) PHδ: vexaverat ET in tribunatu senatum, omnium ordinum consensu pro salute rei publicae gesta resciderat, me patria expulerat, bona diripuerat, domum incenderat, liberos, coniugem meam vexarat, Cn. Pompeio nefarium bellum indixeratinduxerat P, magistratuum privatorumque caedis effecerat, domum mei fratris incenderat, vastarat Etruriam, multos sedibus ac fortunis eiecerat; instabat, urgebat; capere eius amentiam civitas, Italia, provinciae, regna non poterant; incidebantur iam domi leges quae nosnos iam Ascon. servis nostrisservis nostris ΣHE, Ascon.: nostris servis Tδ addicerent; nihil erat cuiusquam, quod quidem ille adamasset, quod non hoc anno suum fore putaret. 88Obstabat eius cogitationibus nemo praeter Milonem. Illum ipsum qui poterat obstareobstare poterat P novo reditu in gratiamin gratiam] gratia Σ sibisibi Lambin.: quasi codd. devinctumdevinctum PΣk: devictum HETδ arbitrabatur; Caesaris potentiam suamsuam PΣH: suam potentiam ETδ esse dicebat; bonorum animos in meo casu contempserat: Milo unus urgebat.