31 Cic. Mil. 84–86

84Est, estest, est ΣHb2: est T: est igitur E: et est ab1 illa vis profectoilla vis prof. ΣBH: prof. illa vis cett., neque in his corporibus atque in hac imbecillitate nostra inest quiddam quod vigeat et sentiat, non inest in hoc tanto naturae tamquetamque ΣH: tam cett. praeclaro motu. Nisi forte idcirco non putant quia non apparet nec cernitur, proinde quasi nostram ipsam mentem qua sapimus, qua providemus, qua haec ipsa agimus ac dicimus, videre ac planeac plane ΣBH: aut plane cett. qualis aut ubi sit sentire possimus. Ea vis igitur ipsaigitur ipsa ΣBE: ipsa igitur T: igitur Hδ quae saepe incredibilis huic urbi felicitates atque opes attulit illam perniciem exstinxit ac sustulit, cui primum mentem iniecit ut vi inritare ferroque lacessere fortissimum virum auderet vincereturque ab eo quem si vicisset habiturus esset impunitatem et licentiam sempiternam. 85Non est humano consilio, ne mediocri quidem, iudices, deorum immortalium cura res illa perfecta. Regionesregiones ΣH: religiones ETδ me herculeme hercules ΣH (cf. Orat. 157) ipsae quaequae HE: quae tum W: quae cum Tδ illam beluam cadere viderunt, commossecommovisse E se videntur et ius in illo suum retinuisse. Vos enim iam, Albani tumuli atque luci, vos, inquam, imploro atque testortestor H et Quintil. xi. 1. 34: obtestor ETδ, vosque, Albanorum obrutae arae, sacrorum populi Romani sociae et aequales, quas ille praeceps amentia caesis prostratisque sanctissimis lucis substructionum insanis molibus oppresseratimpresserat H; vestrae tumtum ΣH: tum arae vestrae cett.: tum irae, vestrae Richter religiones viguerunt, vestra vis valuit, quam ille omni scelere polluerat; tuque ex tuo edito monte LatiariLatiari ΣHTa (-rei Ta): -aret W: -aris E: -alis b, sancte Iuppiter, cuius ille lacuslucus Σ, nemora finisque saepe omni nefario stupro et scelere macularat, aliquando ad eum puniendumpoeniendum T oculos aperuistiaperuistis H: vobis illae, vobis vestro in conspectu serae, sed iustae tamen et debitae poenae solutae sunt. 86Nisi forte hoc etiam casu factum esse dicemus ut ante ipsum sacrarium Bonae deae, quod est in fundo T.T. om. PH Sergi P Serti Galli, in primis honesti et ornati adulescentis, ante ipsam, inquam, Bonam deam, cum proelium commisisset, primum illud volnus acciperetacciperet PΣH: -erit ETwδ quo taeterrimam mortem obiret, ut non absolutus iudicio illo nefario videretur, sed ad hanc insignem poenam reservatus.