29 Cic. Mil. 78–80

78 ↷Non timeo, iudices, ne odio mearuminimic. mearum T inimicitiarum inflammatus libentius haec in illum evomere videar quam verius. Etenim sisi] etsi H praecipuumpraecipue meus Richter esse debebat, tamen ita communis erat omnium ille hostis ut in communi odio paene aequaliter versaretur odium meum. Non potest dici satis, ne cogitari quidem, quantum in illo sceleris, quantum exiti fuerit. 79Quin sic attendite, iudicesiudĩces] nempe. de interitu P. Clodi add. H: nempe haec est quaestio de interitu P. Clodi add. ETδ, ego delevi. Fingite animisliberae sunt enimsunt enim ΣBE: enim sunt HTδ nostrae cogitationes et quae volunt sic intuentur ut ea cernimus quae videmuscernamus quae videmus ΣB: cernamus quae non videmus H (cf. Quintil. ix. 2. 41)fingite igitur cogitatione imaginem huius condicionis meae, si possimuspossimus H: -sum id (vel iã) Σ: -sim Tδ: -sum E efficere Milonem utMil. ut H: ut Mil. ETδ absolvatis, sed ita si P. Clodius revixeritquid voltuvoltu Hδ: -um T: -us E extimuistis? quonam modo ille vos vivus adficeretadficeret ΣHb2: adfecerat Tδ: efficeret E quos mortuusmortuos H inani cogitatione percussitperculsit E? Quid? si ipse Cn. Pompeius, qui ea virtute ac fortuna est ut ea potuerit semper quae nemo praeter illum, si is, inquam, potuisset aut quaestionem de morte P. Clodi ferre aut ipsum ab inferis excitare, utrum putatis potius facturumfacturum esse H fuisse? Etiam si propter amicitiam vellet illum ab inferis evocareevoc. ΣHW: avoc. ETδ, propter rem publicam non fecisset. Eius igitur mortis sedetis ultores cuius vitam si putetis per vos restitui posse nolitisnolitis Hδ, Quintil. v. 14. 2, Isidorus ii. 9: nolletis ET, et de eius nece lata quaestio est qui si lege eadem reviviscere posset, ista lex lata numquamista lex lata numq. Σ: ista lex numq. lata H: lata lex numq. cett. esset. Huius ergo interfector si esset, in confitendo ab eisneiisne b2, ed. R: hisne (om. ne H) HETab1 poenam timeret quos liberavisset? 80Graeci homines deorum honores tribuunt eis viris qui tyrannos necaveruntquae ego vidi Athenis, quae in aliisin aliis H: aliis in ETδ urbibus Graeciae! quas res divinas talibus institutas viris, quos cantus, quae carmina! prope ad immortalitatisimmortalitatem Tδ et religionem et memoriam consecranturvos tanti conservatorem populi, tanti sceleris ultorem non modo honoribus nullis adficietis sed etiam ad supplicium rapi patiemini? Confiteretur, confiteretur, inquam, si fecisset, et magnoet magno] magno Σ animo et libenterlibente H, se fecissese fec. H: fec. se cett. esset ΣH: esset ei ETα libertatis omnium causa quod esset non confitendum modo sed etiam veresed etiam vere ΣH: verum etiam cett.: verum etiam vere Lambin. praedicandum.