27 Cic. Mil. 72–75

72Nec vero me, iudices, Clodianum crimen movet, nec tam sum demens tamque vestri sensus ignarus atque expers ut nesciam quid de morte Clodi sentiatis. De qua si iam nollem ita diluere crimen ut dilui, tamen impune Miloni palam clamare ac mentiri gloriose liceret:Occidioccidi bis ETδ, Quintil. ix. 3. 28, Aquila Rom. Rhet. L. p. 27: semel H, Quintil. v. 11. 12 codd. Bς, Isidorus, ii. 21. 31, occidi, non Sp. Maelium qui annona levanda iacturisque rei familiaris, quia nimis amplecti plebem videbaturvidebatur P, Quintil. v. 11. 12: putabatur HETδ, in suspicionem incidit regni appetendi, non Ti. Gracchum qui conlegae magistratum per seditionem abrogavitabrogavit PBHδ: -abit E: -abat T, quorum interfectores impleruntimpleverunt P orbem terrarum nominis sui gloria, sed eumauderet enim dicere, cum patriam periculo suosuo om. Quintil. liberassetcuius nefandum adulterium in pulvinaribus sanctissimis nobilissimae feminae comprehenderunt; 73eum cuius supplicio senatus sollemnis religiones expiandas saepe censuit; eum quem cum sorore germana nefarium stuprum fecisse L.L. om. BH Lucullus iuratus se quaestionibus habitis dixit comperisse; eum qui civem quem senatus, quem populus RomanusRomanus PΣH: om. ETδ, quem omnes gentesgentes om. P urbis ac vitae civium conservatorem iudicarantiudicarant PΣH: -abant ETδ servorum armis exterminavit; eum qui regna dedit, ademit, orbem terrarum quibuscum voluit partitus est; eum qui plurimis caedibus in foro factis singulariin singulari ΣH virtute et gloria civem domum vi et armis compulit; eum cui nihil umquam nefas fuitfuit] sit H nec in facinore necnec ... nec] neque ... neque ΣH in libidine; eum qui aedem Nympharum incendit ut memoriam publicam recensionis tabulis publicis impressam exstingueret; eum denique cui iam nulla lexlex nulla T erat, 74nullum civile ius, nulli possessionum termini, qui non calumnia litium, non iniustis vindiciis ac sacramentis alienos fundos, sed castris, exercitu, signis inferendis petebat; qui non solum Etruscoseos enim penitus contempseratsed hunc P.P. H: C. (vel T.) P teste Zuretti: c. p ETWa: Cn. Pompeium b VariumVarium PETW: Varum H: narrum a: virum b, fortissimum atque optimum civem, iudicem nostrum, pellere possessionibus armis castrisque conatus est, qui cum architectis et decempedis villas multorum hortosque peragrabat, qui Ianiculo et Alpibus spem possessionum terminaratterminarat P: -abat HETδ suarum, qui cum ab equite Romano splendido et forti, M.forti, M.] fortissimo H Paconio, non impetrasset, ut sibi insulam in lacu PrilioPrilio P: Prelio Ha: Perelio ET venderet, repente lintribus in eam insulam materiemmateriem PΣH: -iam BETδ, calcem, caementa, harenamharenam ΣBHb2: arma cett. (P) convexit dominoque trans ripam inspectante non dubitavit aedificium exstruereexstruere aed. P in alieno; qui huic T. Furfanio, cui viro, 75di immortales!quid enim ego de muliercula ScantiaScantia] Stantia P: Sanctia Hδ, quid de adulescente P. AponioP. Aponio scripsi: Papinio P: Aponio HEδ: Apinio T dicam? quorum utrique mortem est minatusminatus ΣH: minitatus PETδ cf. Zielinski, Philol. 1906, p. 615), nisi sibi hortorum possessione cessissentcessissent PH: -isset ETδ – ; sed ausumausus P1E esse T.esse T. Richter: esset ΣHE: esse PTδ Furfanio dicere, si sibi pecuniam quantam posceretposceret H: poposcerat PETδ non dedisset, mortuum se in domum eius inlaturum, qua invidia huic esset tali viro conflagrandum; qui Appium fratrem, hominem mihi coniunctum fidissima gratia, absentem de possessione fundi deiecit; qui parietem sic per vestibulum sororis instituit ducere, sic agere fundamenta ut sororem non modo vestibulo privaret sed omni aditu et limine.lumine H (contra B)