15 Cic. Mil. 39–41

39At quod erat tempus? Clarissimus et fortissimus virvir H: om. ETδ consul, inimicus Clodio, P. LentulusP. Lentulus del. Bake (hab. Schol.), ultor sceleris illiusillius Clodii E, propugnator senatus, defensor vestrae voluntatis, patronus publici consensus, restitutor salutis meae; septem praetores, octo tribuni plebei illius adversarii, defensores mei; Cn. Pompeius, auctor et dux mei reditus, illius hostis, cuius sententiam senatus omnisomnis om. E de salute mea gravissimam et ornatissimam secutus est, qui populum Romanum est cohortatuscoh. est Σ; qui cum decretum de mede me decr. Tδ Capuae fecissetfecisset ΣHTb2: fecit Eab1, ipse cunctae Italiae cupienti et eius fidem imploranti signum dedit ut ad me restituendum Romam concurreretconcurreret ΣH, ut voluit Richter: -erent ETδ omnium Heumann: omnia tum codd. (B); omnium denique in illum odia civium ardebant desiderio mei, quem qui tum interemisset, non de impunitate eius, sed de praemiis cogitaretur. 40Tumtum HETα: tamen b se Milo continuit et P. Clodium in iudicium bis, ad vim numquam vocavit. Quid? privato Milone et reo ad populum accusante P.P. om. ΣH Clodio, cum in Cn. Pompeium pro Milone dicentem impetus factus est, quae tum non modo occasio sed etiam causa illius opprimendi fuit? Nuper vero cum M.M. om. H Antonius summam spem salutis bonis omnibus attulisset gravissimamque adulescens nobilissimus rei publicae partem fortissime suscepisset, atque illam beluam, iudici laqueos declinantem, iam inretitam teneret, qui locus, quod tempus illud, di immortales, fuit! Cum se ille fugiens in scalarum tenebrastenebras ΣHE: tenebris Tδ abdidisset, magnum Miloni fuit conficere illam pestem nulla sua invidia, M.M. ΣH: om. ETδ vero Antoni maxima gloria? 41Quid? comitiis in campo quotiens potestas fuit! cum ille in saepta inrupissetirrupisset ΣBHb2: ruisset ETα: irruisset b1, gladios destringendos, lapides iaciendos curassetcurasset ΣBH: curavisset ETδ, dein subito voltu Milonis perterritus fugeret ad Tiberim, vos et omnes boni vota faceretis ut Miloni uti virtute sua liberet.