9 Cic. Deiot. 24–27

24 ↷Alieno autem a te animo quo modofuit ante quo modo (quia a) add. γ? Speravit, credo, difficilis tibi AlexandreaeAlexandriae mei fore exitus propter regionum naturam et fluminis. At eo tempore ipso pecuniam dedit, exercitum aluit, eiei om. β quem Asiae praefeceras nulla inin om. β re defuit; tibi victori non solum ad hospitium sed ad periculum etiam atque adetiam atque ad (ad om. V) aciem CHVag: etiam atque etiam A: etiam et ad om. β aciem praesto fuit. 25Secutum bellum est Africanum. Graves de te rumoresrumores sparsi E2γ, qui etiam furiosum illum Caecilium excitaverunt. Quo tum rex animoanimo Cα: fuit add. β: erga te fuit add. γ, qui auctionatus sit seseque spoliarespoliare CHβ: exspol. AVa maluerit quam tibi pecuniam non subministrare.At eoinquittempore ipso Nicaeam Ephesumque mittebat qui rumores Africanos exciperent et celeriter ad se referrent. Itaque cum esset ei nuntiatum Domitium naufragio perisse, te in castello circumsederi, de Domitio dixit versum Graecum eadem sententia qua etiam nos habemus Latinum:

Pereant amici, dum inimici una intercidant.“

Quod ille, si tibi essettibi esset Cα: esset tibi βγ inimicissimus, numquam tamen dixisset: ipse enim mansuetus, versus immanis. Qui autem Domitio poterat esse amicus, qui tibi esset inimicus? Tibi porro inimicus cur esset a quo, cum vel interfici belli lege potuissetpotuisset] et inposuisset C: et potuisset H: fort. et iure potuisset, regem et se et filium suum constitutos esse meminisset? 26Quid deinde? furcifer quo progreditur? Ait hac laetitia Deiotarum elatum vino se obruisse in convivioque nudumin convivio nudumque AV saltavissese salt. C. Quae crux huic fugitivo potest satis supplici adferre? Deiotarum saltantem quisquam aut ebrium vidit umquam? Omnes sunt in illoin illo sunt β regiae a rege virtutes, quod te, Caesar, ignorare non arbitror, sed praecipue singularis et admiranda frugalitas: etsi hoc verbo scio laudari regesreges CHVγ: regem Aβ non solere. Frugi hominem dici non multum habet laudis in rege: fortem, iustum, severum, gravem, magni animimagni animi CαBD: magnianimum ς: magnanimum Eh, largum, beneficum, liberalem: haehae CAVβh: haec Hag (cf. Phil. v. 8) sunt regiae laudes, illa privata est. Ut volet quisque, accipiat: ego tamen frugalitatem, id est modestiam et temperantiam, virtutem maximam iudico. Haec in illo est ab ineunte aetateaetate] hic defic. gh (ex hoc loc. γ = aς) cum a cuncta Asia, cum a magistratibus legatisque nostris, tum ab equitibus Romanis qui in Asia negotiati sunt perspecta et cognita. 27Multis ille quidemille quidem CHς: quidem ille AVβa gradibus officiorum erga rem publicam nostram ad hoc regium nomen ascendit; sed tamen quicquid a bellis populi Romani vacabat, cum hominibus nostris consuetudines, amicitias, res rationesqueamicitias res rationes om. Cα iungebat, ut non solum tetrarches nobilis sed etiametiam βa: om. Cας optimus pater familias et diligentissimuset dil.] dil. Cα agricola et pecuarius haberetur. Qui igitur adulescens nondum tanta gloria praeditus nihil umquam nisi severissime et gravissime fecerit, is ea existimatione eaque aetate saltavit?