7 Cic. Deiot. 19–22

19 ↷Quid postea? an Deiotarus, re illo tempore non perfectare illo... perfecta CαBD: rex illo... perfecta re Eγ, continuo dimisit exercitum? nullus erat alius insidiandi locus? At eodem te, cum cenavisses, rediturum dixeras, itaque fecisti. Horam unam aut duas eodem loco armatos, ut conlocati fuerant, retineriretineri CA: retine H: retinere cett. magnum fuit? Cum in convivio comiter et iucunde fuisses, tum illucilluc] illuc istum C1: istum illuc H isti, ut dixeras: quo in loco Deiotarum talem erga te cognovisti qualis rex Attalus in P. Africanum fuit, cui magnificentissima dona, ut scriptum legimus, usque ad Numantiam misit ex Asia, quae AfricanusP. Afr. Cα inspectante exercitu accepit. Quod cum praesens Deiotarus regioregio gh: et Cα: et regio a: regio et β animo et more fecisset, tu in cubiculum discessisti. 20Obsecro, Caesar, repete illius temporis memoriam, pone ante oculosillum ante oculos β illum diem, voltus hominum te intuentium atque admirantium recordare. Num quae trepidatio, num quiquae (qua a)... qui CHβa: quid... quid AVg: ei quã... quid h (quid trepidationis coni Halm) tumultus, num quid nisi modestemodeste β: modo Cα: moderate γ, nisi quiete, nisi ex hominis gravissimi et sanctissimi disciplina? Quid igitur causae excogitari potest cur te lautum voluerit, cenatum noluerit occidere? 21In posteruminquitdiem distulit ut, cum in castellumcastellum] Luceium (Lucc. H) add. codd., ego delevi, cf. § 17 ventum esset, ibi cogitata perficeret.“ Non video causam loci mutandimut. loci β, sed tamen acta res criminose est.Cuminquitvomere post cenam te velle dixisses, in balneum te ducere coeperunt: ibi enim erant insidiae. At te eadem tuaeadem tua Cαβ: illa tua g: eadem tua illa ah fortuna servavit: in cubiculoin cubiculum (-lo D1) te ire malle βa malle dixisti.“ Di te perduintperduint BD: -dunt CHVE: -dent A: -dant γ, fugitive! ita nonnon ita Cα modo nihili etnihili et scripsi: nihil sed D1: nequam et D2γ: om. αBE improbus, sed fatuus etimprobus et fatuus, sed etiam (eiam D1) amens β amens es. Quid? ille signa aenea in balneoin balneo α: in insidiis (in sup. lin. in β) βγ posuerat, quae e balneo in cubiculum transiretransire (-ent AV) Cαgh: transferri βa non possent? Habes crimina insidiarum: nihil enim dixit amplius.Horuminquiteram conscius.“ Quid tum? ita ille demens erat ut eum quem conscium tanti sceleris habebathaberet γ abab Cα: a βγ se dimitteret, Romam etiam mitteret ubi et inimicissimum sciret esse nepotem suum et C. Caesarem cui fecisset insidias, praesertim cum is unus esset qui posset de absente se indicareindicare Victorius: iud. CAV: uind. βah: diud. H? 22Et fratres meos,“ inquit,quod erant conscii, in vinclavincla CαD: vincula cett. (ita l. 14) coniecitcoegit Cα.“ Cum igitur eos vinciret quos secum habebat, te solutum Romam mittebat qui eadem scires quae illos scire dicis?