8 Cic. Cluent. 23–25

23Interim Oppianicus ut erat, sicutisicut Σa multis exex multis P rebus reperietis, singulari scelere et audacia, per quendam Gallicanum, familiarem suum, primum illum indicem pecunia corrupit, deinde ipsum M. AuriumM. Balter: om. Mμa non magna iactura facta tollendum interficiendumque curavit. Illi autem qui erant ad propinquum investigandum et reciperandum profecti litteras Larinum ad Aurios, illius adulescentisadolescentis PΣa: adolescentis propinquos Mμ suosque necessarios, mittunt sibi difficilem esse investigandi rationem, quodquod] cum Σb2a intellegerent indicem ab Oppianico esse corruptum. Quas litteras A. AuriusA. Mσψ: M. b: om. PΣa, vir fortis et experiens et domi nobilis et M. illius Auri perpropinquusperpropinquus PΣψ2t: propinquus Mμs, in foro palam multismultis PΣψ2a: om. Mμ audientibus, cum adesset Oppianicus, recitat et clarissima voce se nomen Oppianici, si interfectum M. Aurium esseesse PΣa: om. Mμ comperisset, delaturum esse testatur. 24Interim brevi tempore illi qui erant in agrum Gallicumin Galliam a profecti Larinum revertuntur; interfectumet interfectum Σψ2a esse M. Aurium nuntiantnuntiant Σa: renuntiant Mμ. Animi non solum propinquorum sed etiam omnium Larinatium odio Oppianici et illius adulescentis misericordia commoventur. Itaque cum A. Aurius iscum A. Aurius is Σ: cum Maurius is P: cum Aurius is s: cum is t: cum A. Aurius Mμ qui antea denuntiarat clamore hominem ac minis insequi coepisset, Larino profugit et se in castra clarissimi viri, Q. Metelli, contulit. 25Post illam autem fugamautem fugam Σa: fugam autem Mμ sceleris et conscientiae testem numquam se iudiciis, numquam legibusnumquam se … legibus om. a, del. Baiter, numquam inermeminermen Σβψa: inermum Mς inimicisse inimicis Σa committere ausus est sed per illam L. Sullae vim atque victoriam Larinum in summo timore omnium cum armatis advolavit; quattuorviros quos municipes fecerant sustulit; se a Sulla et alios praeterea trisalios praetera tres (om. praeterea b1) Mμ: tres praeterea a factos esse dixit et ab eodem sibi esse imperatum ut A.A. Halm: om. Mμa Aurium illum qui sibi delationem nominis et capitis periculum ostentarat, et alterum A.A. Mommsen: om. Mμa Aurium et eius L. filium et Sex. Vibium quo sequestre in illo indice corrumpendo dicebatur esse usus, proscribendos interficiendosque curaret. Itaque illis crudelissime interfectis non mediocri ab eo ceteri proscriptionis et mortis metu terrebanturtenebantur a. His rebus in causa iudicioque patefactis quis est qui illum absolvi potuisse arbitreturarbitretur Weiske: arbitraretur Mμa?