44 Cic. Cluent. 123–125

123Quae cum ita sint, videamus quid tandem censores de illo iudicio corrupto iudicasse dicantur. Ac primum illud statuamus utrum, quia censorescensores] de illo corrupto iudicio add. b2ψ2s2 subscripserint, ita sit, an, quia ita fuerit, illi subscripserint. Si quiaquia Σs: ideo quia Mμ subscripserint, videte quid agatis ne in unum quemque nostrum censoribus in posterum potestatem regiam permittatis, ne subscriptio censoria non minus calamitatis civibus quam illa acerbissima proscriptio possit adferre, ne censorium stilum cuius mucronem multis remediis maiores nostri rettuderunt aeque posthac atque illum dictatorium gladiumgladium om. s (contra B): del. Baiter pertimescamus. Sin autem quod subscriptum est, 124quia verum est, idcirco grave debet esse, hoc quaeramus verum sit an falsum; removeantur auctoritates censoriae, tollatur id ex causa quod in causa non est; doce quam pecuniam Cluentius dederit, unde dederit, quem ad modum dederitquem … dederit om. a; unum denique aliquod a Cluentioaliquod a Cluentio Mμ: a Cluentio aliquid ΣBs: a Cluentio t profectae pecuniae vestigium ostende. Vince deinde bonum virumbonum virum Σa: virum bonum Mμ fuisse Oppianicum, hominem integrum, nihil de illo umquam secus esse existimatum, nihil denique praeiudicatum. Tum auctoritatem censoriamcensoriam Σbψa: censorum Mς amplexatoamplexato bψ, Priscian. (K. ii. 393): amplexator Mςa, tum illorum iudicium cum re coniunctum essecum re coniunctum esse Mμ: coniunctum cum re esse s (? Σ): coniunctum esse cum re t defendito. 125Dum vero eum fuisse Oppianicum constabit qui tabulas publicas municipi manu suamanu sua a (? Σ): sui Mμ corrupisse iudicatusiudicatum b1a sit, qui testamentum interleverit, qui supposita persona falsum testamentum obsignandum curaverit, qui eum cuius nomine id obsignatum est interfecerit, qui avunculum fili sui in servitute ac vinculis necaveritcuraverit … necaverit αa: curarit … necarit Mμ, qui municipes suos proscribendos occidendosque curaveritcuraverit ψ2s (? Σ): curarit Mμ: curavit t, qui eius uxorem quem occiderat in matrimonium duxerit, qui pecuniam pro abortioneabortione αBa: potione Mμ dederit, qui socrum, qui uxoresuxores Σa: uxorem Mμ, qui uno tempore fratris uxorem speratosque liberos fratremque ipsum, qui denique suos liberos interfecerit, qui, cum venenum privigno suo dare velletdare vellet αa: quaereret Mμ, manifesto deprehensus sitdeprehensus sit Σa: sit deprehensus Mμ, cuius ministris consciisque damnatis ipse adductus in iudicium pecuniam iudici dederit ad sententias iudicum corrumpendas, dum haec, inquam, de Oppianico constabunt nequeneque Σa: nec Mμ ullo argumento Cluentianae pecuniae crimen tenebitur, quid est quod te ista censoria sive voluntas sive opinio fuit adiuvare aut hunc innocentem opprimere posse videatur?