35 Cic. Cluent. 95–97

95Quam quidem rationem vos, iudices, diligenter pro vestra sapientia et humanitateet humanitate om. Σba cogitare et penitus perspicere debetis, quid mali, quantum periculi uni cuique nostrumvestrum Σb1a inferre possit vis tribunicia, conflata praesertim invidia et contionibus seditiose concitatis. Optimis hercule temporibus, tum cum homines se non iactatione populari sed dignitate atque innocentia tuebantur, tamen nec P. PopiliusP. Sylvius: L. Σa: C. Mbψ: Sex. ς nequeneque Σa: nec Mμ Q. Metellus, clarissimi viri atque amplissimiviri atque ampliss. Σa: atque ampliss. viri Mμ, vim tribuniciam sustinere potuerunt, nedum his temporibus, his moribus, his magistratibus sine vestra sapientia ac sine iudiciorum remediis salvi esse possimus. 96Non fuit illud igiturillud igitur Σa: igitur illud Mμ iudicium iudici simile, iudices, non fuit, in quo non modus ullus est adhibitusullus est adhibitus αa: est habitus Mμ, non mos consuetudoque servata, non causa defensa; vis illa fuit et, ut saepe iam dixi, ruina quaedam atque tempestas et quidvis potius quam iudicium aut disceptatio aut quaestio. Quod si quis est qui illud iudicium fuisse arbitreturarbitretur ς: arbitraretur Mbψ et qui his rebus iudicatis standum putet, is tamen hanc causam ab illa debet seiungere. Ab illo enim, sive quod in legem non iurasset sive quod exex] e a lege subsortitus iudicemiudicem del. Garatoni non esset, multa petita esse dicitur; Cluenti autem ratio cum illis legibus quibus a Iunio multa petita est nulla potest ex parteex causa parte Σ esse coniuncta. 97At enimenim Σa: om. Mμ etiam Bulbus est condemnatus. Addemaiestatis,“ ut intellegas hoc iudicium cum illo non esse coniunctum. At est hoc illi crimen obiectum. Fateor, sed etiam legionem esse ab eo sollicitatam in Illyrico C. CosconiCoscinii Σ litteris et multorum testimoniis planum factum est, quod crimen erat proprium illius quaestionis et quae res lege maiestatis tenebatur. At hoc obfuit eiei om. Σ maxime. Iam ista divinatio est; qua si uti licet, vide ne mea coniectura multo sit verior. Ego enim sic arbitror, Bulbum, quod homo nequam, turpis, improbus, multis flagitiis contaminatus in iudicium sit adductus, idcirco facilius esse damnatum. Tu mihi ex tota causa Bulbi quod tibi commodum est eligis ut id esse secutos iudices dicas.