26 Cic. Cluent. 70–72

70 ↷ Cum esset egens, sumptuosus, audax, callidus, perfidiosus, et cum domi suae miserrimusmiserrimus b1t: miserrimis Mb2σψs locis] loculis Ernesti: focis Gulielmius in locis inanissimisinanissimis ed. Guar.: et inanissimis Mμa: exinanitissimis Classen (et cum … videret om. Severian. Rhet. M. p. 361) tantum nummorum positum videret, ad omnem malitiam et fraudem versare mentem suamsuam mentem αa coepit.Ego demego dem (eo ego s) b2ψ2a: eodem Σ: deme Mμ iudicibus? mihi ipsi igituripsi igitur Σa: igitur ipsi Mμ praeter periculum et infamiam quid quaeretur? Nihil excogitem quam ob rem OppianicumOppianicum Σa: Oppianico Mμ damnari necesse sit? Quidquid Σb1a: qui cett. non fieri Σa: fieri non Mμ tandem?nihil enim est quod non fieri possitsi quis eum forte casus ex periculo eripuerit, nonne reddendum est? Praecipitantem igitur impellamusinquitet perditum prosternamus.“ 71Capit hoc consiliconsilii Σψ2a: consilium Mμ ut pecuniam quibusdam iudicibus levissimis polliceatur, deinde eam postea supprimat ut, quoniam gravis homines sua sponte severe iudicaturos putabat, eos qui leviores erant destitutione iratos Oppianico redderet. Itaque, ut erat semper praeposterus atque perversus, initium facit a Bulbo et eum, quod iam diu nihil quaesierat, tristem atque oscitantem leviter impellit.Quid tu?“ inquitecquid me adiuvas, Bulbe, ne gratiis rei publicae serviamus?“ Ille vero simul atque hoc audivitne gratiis“: „Quo volesquo] quod Σainquitsequar; sed quid adfers?“ Tum eiei HS ψ2s quadraginta milia, si esset absolutus Oppianicus, pollicetur et eum ut ceteros appellet quibuscum loqui consuesset rogat atque etiam ipse conditor totius negoti Guttam aspergit huic Bulbo. 72Itaque minime amarusamarus Mμ: avarus Σa eisiis b2a: is Mμ visus est qui aliquid ex eius sermone speculaespeculae αa: spe gulae Mμ degustarantdegustarant a: degustarat ΣMbψ (om. ς). Unus et alter dies intercesserat cum res parum certa videbatur; sequester et confirmator pecuniae desiderabatur. Tum appellat hilarihilari Mμ: hilaro a voltu hominem Bulbus ut blandissimeblandissime Mμ: placidissime a potest:Quid tuinquitPaete?Paete a: Pacete Mμ: facete b2ψ2“ – hoc enim sibi Staienus cognomen ex imaginibus Aeliorumaliorum a delegerat ne, si se Ligurem fecisset, nationis magis suaesuae om. a quam generis uti cognomine videretur – „qua de re mecum locutus es, quaerunt a me ubi sit pecunia.“ Hic ille planusplanus Mς, Gellius xvi. 7. 10: plane Σ: planius ba improbissimus quaestu iudiciario pastus, qui illi pecuniae quam condiderat spe iam atque animo incubaretincubarat Σb1, contrahit frontemrecordamini faciem atque illos eius fictos simulatosque voltusvoltus] queritur se ab Oppianico destitutum add. codd., del. Petersonet, qui esset totus ex fraude et mendacio factus quique ea vitia quae abab ΣMψt: a bςs natura habebat etiam studio atque artificio quodam malitiae condivissetcondidisset a, pulchre adseverat sese ab Oppianico destitutumsese … destitutum del. Madvig atque hoc addit testimoni, sua illum sententia, cumcum] quam b1 palam omnes laturi essent, condemnatum iri.