13 Cic. Cluent. 36–39

36Quid? illa caedes Asuvi Larinatis, adulescentis pecuniosi, quam clara tum recenti re fuitrecenti re fuit P: fuit recenti αa: recenti re (om. re b1ψ1) Mμ omnium Mς: in omnium ψ2a (? Σ): omni b1: omni omnium b2 et quam omnium sermone celebrata! Fuit Avillius quidam LarinoLarino PΣa: Larinas Mμ perdita nequitia et summa egestate, arte quadam praeditus ad libidines adulescentulorum excitandasexercitandas P accommodataaccommodata Arusian. (K. vii. 452): accommodatus Mμa. Qui ut se blanditiis et adsentationibus in Asuvi consuetudinem penitus immersit, Oppianicus continuo sperare coepit hoc se Avillio tamquam aliqua machina admota capere Asuvi adulescentiam et fortunas eius patrias expugnare posse. Ratio excogitata Larini est, res translata RomamRomae ΣBs; inireinire Pb2ψ: iniri Mb1ςa enim consilium facilius in solitudine, perficere rem eius modi commodius in turba posseposse se Mommsen arbitrati sunt. Asuvius cum Avillio Romam est profectus. Hos vestigiis Oppianicus consecutussecutus a est. Iam ut Romae vixerint, quibus conviviisquibus conviviis om. a, quibus flagitiis, quantis et quam profusis sumptibus non modo conscio sed etiam conviva et adiutore Oppianico longum est dicere mihi, praesertim ad alia properanti; exitum huius adsimulatae familiaritatis cognoscite. 37Cum esset adulescens apud mulierculam quandam atque ubiubi P: ibi Mμa pernoctaratpernoctarat Müller: pernoctaret Mμa ibi diemibi diem Pa: ibidem Σ: et ibidem ς: et ibi diem Mbψ posterum commoraretur, Avillius, ut erat constitutum, simulat se aegrotare et testamentum facere velle. Oppianicus obsignatores ad eum qui neque Asuvium neque Avillium nossent adducit et illum Asuvium appellat ipse; testamento Asuvi nomine obsignato discediturdiscedit ba. Avillius ilico convalescit; Asuvius autem brevi illo tempore, quasi in hortulos iret, in harenarias quasdam extra portam Esquilinam perductus occiditur. 38Qui cum unum iam et alterum diem desideraretur neque in eis locis ubi ex consuetudine quaerebatur inveniretur, et Oppianicus in foro Larinatium dictitaret nuper se et suos amicos testamentum eius obsignasse, liberti Asuvi et non nulli amici, quod eo die quo postremum Asuvius visus erat Avillium cum eo fuisse et a multis visum esse constabat, in eum invadunt et hominem ante pedes Q.Q. om. a ManliManli (-ii) PΣa: Manilii Mμ qui tum erat triumvir constituunt. Atque illicillic Σa: ille Mμ continuo nullo teste, nullo indice recentisrecentis om. s malefici conscientia perterritus omnia, ut a me paulo ante dicta sunt, exponit Asuviumque a sesea sese Σψ2a: ab se Mμ consilio Oppianici interfectum fatetur. Extrahitur domo latitans Oppianicus a Manlio; 39index Avillius ex altera parte coram tenetur. Hic quid iamquid iam Σa: iam quid Mμ reliqua quaeritis? Manlium plerique noratis; non ille honorem a pueritia, non studia virtutis, non ullum existimationis bonae fructum umquam cogitarat, sed exsed ex] ex a petulanti atque improbo scurra in discordiis civitatis ad eam columnam ad quam multorum saepe conviciis perductus erat tumtum] triumvir Reid suffragiis populi pervenerat. Itaque tum cumtum cum αa: rem cum Mμ: cum B, Baiter Oppianico transigit, pecuniam ab eo accipit, causam et susceptam et tamet tam αa: et Mμ manifestam relinquitreliquit Σa. Ac tum in Oppianici causa crimen hoc AsuvianumAsuvianum Mμ: Avillianum αa cum testibus multis tum vero illius testamentoillius testamento scripsi: illius Avillii Σt: indicio (indiciis s2 in ras.) Avillii cett. comprobatur αa comprobabatur; in quoin quo] adlegatos add. Σ (e nota marginali a legato, i. e. a testamento, credo, ortum): inter (ad inter b1) adlegatos add. Mμ: ad (om. ad ψ2) inter allegatum add. b2ψ2: alligatum add. a Oppianici nomen primum esse constabat, eius quem vos miserum atque innocentem falso iudicio circumventum esse dicitis.