16 Cic. Cael. 36–38

36Sin autem urbanius me agere mavis, sic agam tecum. Removebo illumillum illum ς senem durum ac paene agrestem; ex his igiturhis igitur P1: his igitur tuis P2πδ: istis tuis Madvig sumam aliquem ac potissimum minimum fratrem qui est in isto genere urbanissimus; qui te amat plurimum, qui propter nescio quam, credo, timiditatem et nocturnos quosdam inanis metus tecum semper pusio cum maiore sorore cubitabatcubitabat Quintil. viii. 3. 22: cubitavit P πδ . Eum putato tecum loqui:Quid tumultuaris, soror? quid insanis?

Quid clamoremclamorem Ribbeck: clamore P πδ exorsa verbis parvam rem magnam facis?

Vicinum adulescentulum aspexisti; candor huius te et proceritas voltus oculique pepuleruntpepulerunt σπδ: perpulerunt P ; saepius videre voluisti; fuisti non numquam in isdem hortis; visvis P1, Madvig: visa P2πδ nobilis mulier illum filium familias patre parco ac tenaci habere tuis copiis devinctum. Non potespotest ς: potes || P ; calcitrat, respuit, repellitrepellit ς B: om. cett. , non putat tua dona esseesse dona ς tanti. Confer te alio. Habes hortos ad Tiberim ac diligenter eo loco paratosparatos ς B: parasti P: praeparasti πδ quo omnis iuventus natandi causa venit; hinc licet condiciones cotidie legas; cur huic qui te spernit molesta es?“

37Redeo nunc ad te, Caeli, vicissim ac mihi auctoritatem patriam severitatemque suscipio. Sed dubito quem patrem potissimum sumam, Caecilianumne aliquem vehementem atque durum:

Nunc enim demum midemum mi Ribbeck: demum mihi P πδ: mihi demum B animus ardet, nunc meum cor cumulatur ira ira] cura B

aut illum:

O infelix, o sceleste!

Ferrei sunt isti patres:

Egone quid dicam, quid velimquid velim Spengel: egone quid velim P πδ ? quae tu omnia

Tuis foedis factis facis ut nequiquam velim,

vix ferendi. Diceret talis pater:Cur te in istam vicinitatem meretriciam contulisti? cur inlecebris cognitis non refugisti?“

Cur alienamalienam om. ς dissice ς, Puteanus: disce P πδ ullam mulierem nosti? Dide ac dissice;

Per me tibitibi Francken: om. P πδ licet. Si egebis, tibi dolebit, non mihinon mihi Francken: om. P πδ .

Mihi sat est qui aetatis quod relicuom est oblectem meae.

38Huic tristi ac derecto seni responderet Caelius se nullase nulla … in tam om. P1 in 4 versuum lac. cupiditate inductum de via decessisse. Quid signi? Nulli sumptus, nulla iactura, nulla versura. At fuit fama. Quotus quisquequisque BP2πδ: quisque est qui T istam effugere potest, praesertimeffugere potest, praesertim scripsi: praesertim effugere potest ς B: effugere potest (ante 12 litt. lac. P2) cett.: effugere possit Halm in tam maledica civitate? Vicinum eius mulieris miraris male audisse cuius frater germanus sermones iniquorum effugere non potuit? Leni vero et clementi patrepatre Schwartz: patri P πδ cuius modi ille est:

Fores ecfregitecfregit Müller: etfregit P1: effregit P2πδ , restituentur; discidit

Vestem, resarcietur,

CaeliCaelii Angelius: filii PT πδ causa est expeditissima. Quid enim esset in quo se non facile defenderet? Nihil iam in istam mulierem dico; sed, si esset aliqua dissimilis istius quae se omnibus pervolgaret, quae haberet palam decretum decretum] fort. devinctum (cf. § 36) semper aliquem, cuius in hortos, domum, Baias iure suo libidines omnium commearent, quae etiam aleret adulescentis et parsimoniam patrum suis sumptibus sustineretsustineret ς (cf. Liv. xxxix. 9. 6): sustentaret cett. ; si vidua libere, proterva petulanter, dives effuse, libidinosa meretricio more viveret, adulterum ego putarem si quis quis] qui Quintil. viii. 4. 1 hanc paulo liberius salutasset?