11 Cic. Cael. 25–27

25 ↷ Animadverti enim, iudices, audiri a vobis meum familiarem, L. Herennium, perattente. In quo etsi magna ex parte ingenio eius et dicendi genere quodam tenebamini, tamen non numquam verebar ne illa subtiliter adsubtilis et ad B criminandum inducta oratio ad animos vestros sensim ac leniter accederetad animos … accederet] animos … accenderet h . Dixit enim multa de luxurie, multa de libidine, multa de vitiis iuventutis, multa de moribus et, quiet qui ς g2: ut qui cett. in reliqua vita mitis esset et in hac suavitate humanitatis qua prope iam delectantur omnes versari periucunde soleret, fuit in hac causa pertristis quidamquidam om. ς patruus, censor, magister; obiurgavit M. Caelium, sicut neminem umquam parens; multa de incontinentia intemperantiaque disseruit. Quid quaeritis, iudices? ignoscebam vobis attente audientibus, propterea quod egomet tam triste illud, tamillud tam ς: illud et tam P πδ asperum genus orationis horrebam. 26Ac prima pars fuit illa quae me minus movebat, fuisse meo necessario Bestiae Caelium familiarem, cenasse apud eum, ventitasse domum, studuisse praeturae. Non me haec movent quae perspicue falsa sunt; etenim eos una cenasse dixit qui aut absunt aut quibus necesse est idem dicereidem dicere P2πδ: idem d … P1. Neque vero illud me commovet quod sibi in Lupercis sodalem esseesse sodalem ς Caelium dixit. Fera quaedam sodalitas et plane pastoriciapastoricia BP2πδ: pa … P1: pastoralis coni. Halm atque agrestis germanorum Lupercorum, quorum coitio illa silvestris ante est instituta quam humanitas atque leges, si quidem non modo nomina deferunt inter se sodales sed etiam commemorant sodalitatem in accusando, ut ne quisne quis P1: ne quis si ς: ne si quis P2πδ id forte nesciat timere videanturvideantur Abram: videatur P πδ ! 27Sed haec omittoomitto ς: omittam P πδ ; ad illa quae me magis moverunt respondeorespondebo b2ψ .

Deliciarum obiurgatio fuit longa, etiametiam scripsi: et ea P πδ: et eo Kayser lenioralienior ς (fort. et a causa alienior), plusque disputationis habuit quam atrocitatis, quo etiam audita est attentius. Nam P. Clodius, amicus meus, cum se gravissime vehementissimeque iactaret et omnia inflammatus inflammatus] fort. inflatius ageret tristissimis verbis, voce maxima, tametsi probabamprobem ς eius eloquentiam, tamen non pertimescebam; aliquot enim in causis eum videram frustra litigantem. Tibi autem, Balbe, respondeorespondebo Donatus ad Ter. Hecyram iv. I. 30 primum precario, si licet, si fas est defendi a me eum qui nullum convivium renueritrenuerit h δ: reminierit P: inierit ς eg , qui in hortis fueritqui … fuerit Donatus: om. P πδ , qui unguenta sumpserit, qui Baias viderit.