11 Cic. Balb. 27–28

27Sed cum est illud imperitissime dictum de populispopulis b Angelius: populi rell. fundisfundis] foederatis coni. Schuetz, quod communecommune B in mg. Σ: cum omne P liberorum estest Σ: et rell. populorum, non proprium foederatorum,ex quo intellegi necesse est aut neminem ex sociis civem fieri posse aut etiam posse ex foederatis,tum vero ius omne noster istenoster iste P rell. praeter G1E (nostris te): nostrum iste Kok, Lehmann magister mutandae civitatis ignorat, quod est, iudices, non solum in legibus publicis positum, sed etiam in privatorum voluntate. Iure enim nostro neque mutare civitatemmutari civitate et l. quisquam invitus potest, neque si velit mutaremutari Reid (§ 31) non potest, modo adsciscatur ab ea civitate cuius esse se civitatis velitse civem velit Lamb.: civis velit Paul: ut, si Gaditani sciverint nominatim de aliquo cive Romano ut sit is civis Gaditanus, magna potestas sit nostro civi mutandae civitatis, nec foedere impediatur quo minus ex civi Romano civis Gaditanus possit esse. 28Duarum civitatum civis noster esseDuarum enim civitatum esse (del. civis noster) Pluygers iure civili nemo potest: non esse huius civitatiscivitatis civis Hbς: civis add. Σ in mg. qui se alii civitati dicarit potest. Neque solum dicatione, quod in calamitate clarissimis viris Q. Maximo, C. Laenati, Q. Philippo Nuceriae, C. Catoni Tarracone, Q. Caepioni, P. Rutilio Zmyrnae vidimusvidemus Madv. accidisse, ut earum civitatum fierent cives, cumcum suppl. Madv.: nam Halm auct. Baiter hanc ante amittere non potuissent quam hoc solum civitatis mutatione vertissent, sed etiam postliminio potest civitatis fieri mutatio. Neque enim sine causa de Cn. Publicio Menandro, libertino homine, quem apud maiores legati nostri in Graeciam proficiscentes interpretem secum habere voluerunt, ad populum latum estest G2: om. rell. ut is Publicius, si domum revenisset et inde Romam redisset, ne minus civis esset. Multi etiam superiore memoria cives Romani sua voluntate, indemnati et incolumes, hishis BΣEb: iis PHG: hiis wc: suis Halm rebus relictis alias se in civitates contulerunt.